Hogeschool van Amsterdam

Sombere obesitaspatiënten meer kans op afvallen

17 nov 2011 13:12 | Afdeling Communicatie

Obesitaspatiënten die een maagbandoperatie ondergaan, hebben een grotere kans om duurzaam af te vallen als zij voor de operatie neerslachtig zijn. Tot dit opmerkelijke onderzoeksresultaat kwam Hanna Zijlstra, docent aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam. Zijlstra voerde het onderzoek uit bij 350 patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en promoveerde met de resultaten aan de Universiteit Utrecht. Een andere opmerkelijke conclusie is dat mensen met een meer positieve instelling na de operatie meer aanvullende zorg en therapie nodig hebben om gedegen af te vallen.

Zijlstra onderzocht welke factoren voorspellen wie veel en wie weinig afvalt na een maagbandoperatie. In de wetenschap is al veel geschreven over een positieve levensinstelling en de positieve effecten hiervan op de gezondheid. Bij ernstige obesitas blijkt nu precies het tegenovergestelde te gelden. Er werden 350 patiënten onderzocht, die een maagbandoperatie ondergingen in de periode 2000 tot 2010. Het blijkt dat aspecten als jezelf kunnen motiveren, een positieve verwachting hebben en ook het tevreden zijn over de ingreep, juist níét automatisch leiden tot goede resultaten. De patiëntengroep die voorafgaand aan de ingreep somber gestemd was behaalde juist wel een goed gewichtsverlies voor de langere termijn.

Zijlstra heeft een aantal verklaringen voor de opvallende bevindingen. "Neerslachtige obesitaspatiënten lijden meer. Dat lijden is een signaal dat er een verandering nodig is in hun toestand. Het kan zijn dat ze daardoor sneller hulp zoeken. Daarnaast kan het ook zo zijn dat sombere mensen eerder en intensievere hulp krijgen aangeboden door hulpverleners. Hoe dan ook, juist als je vrolijk bent, blijkt afvallen met een maagband geen piece of cake ."

"Het is zeker niet mijn bedoeling om positieve mensen die aan obesitas lijden, de put in te praten", stelt Zijlstra. "Dat kan niet de bedoeling zijn van wetenschappelijk onderzoek." De opvallende uitkomst is vooral belangrijk voor zorgverleners. Zijlstra: "Het professionele team dat de maagbandoperatie begeleidt moet er alert op zijn dat het bereiken van gewichtsverlies en gewichtstabilisatie juist voor mensen met een vrolijkere kijk op het leven wat moeilijker kan zijn. Ook deze patiënten hebben - in tegenstelling tot wat we altijd dachten - voldoende begeleiding en aandacht nodig."

Over Hanna Zijlstra

Hanna Zijlstra (1963) is diëtist en psycholoog. Ze doet wetenschappelijk onderzoek, is docent aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft een eigen praktijk in Leiden waar ze mensen met hardnekkig overgewicht, eetproblemen of eetstoornissen begeleidt. Op vrijdag 11 november 2011 is ze aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het proefschrift 'Cognitive and emotional processes that promote and obstruct a successful outcome after bariatric surgery for morbid obesity'.