Hogeschool van Amsterdam

Praktijkartikel: Wat kenmerkt excellente leraren?

28 nov 2011 14:34 | Afdeling Communicatie

De dubbele bodem van een honourstraject in de praktijk

In februari 2011 is binnen domein Onderwijs en Opvoeding

van de Hogeschool van Amsterdam gestart met een honourstraject.

Dit honourstraject is onderdeel van een breder excellentieprogramma

voor studenten van de pabo, tweedegraads lerarenopleidingen en de

opleiding pedagogiek. Doelstelling van het honourstraject is om talentvolle

en ambitieuze studenten te stimuleren om hun excellentie verder

te ontwikkelen. In het eerste semester van het honourstraject hebben

de studenten zich verdiept in de vraag wat excellente leraren kenmerkt

en onderscheidt van andere leraren. Zo ontstond een dubbele bodem:

een onderzoek dat aansluit op actuele beleidsdiscussies met als doel

om studenten te stimuleren in hun excellentie, wat hen gelijk perspectieven

bood op de vraag wat excellentie voor hen zelf betekent.

Lees hier het volledige artikel.