Hogeschool van Amsterdam

Openbare les van lector Topsport Cees Vervoorn

18 nov 2011 17:31 | Afdeling Communicatie
Dhr. dr. C. Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaf op woensdag 16 november zijn Openbare Les. Hij ging daar onder meer in op de vraag wat sport en beweging kunnen betekenen voor de maatschappij en geeft zijn visie op de Olympische droom voor Amsterdam. Vervoorn ziet de Olympische Spelen als een uitdaging voor de stad en een bindmiddel voor de samenleving.

Het doel van het lectoraat Topsport en Onderwijs is het verbinden, verbreden, verrijken en verspreiden van kennis, met als ambitie om zowel Amsterdam als Nederland naar een Olympisch niveau te brengen. Vervoorn ging zelf op jonge leeftijd als zwemmer naar de Olympische Spelen. Met verschillende video's laat Vervoorn zijn passie voor sport zien en vertelt hij over zijn eigen sportverleden. Ook vertelt hij wat sport en bewegen betekenen voor de samenleving. "Passie en gedrevenheid kunnen je leven blijvend veranderen."

'De kracht van het hoger onderwijs'

HvA-rector Jet Bussemaker: "Excelleren, het beste uit jezelf halen, nooit opgeven en presteren zijn elementen die inherent zijn aan het bedrijven van topsport. Sport werkt, net als onderwijs, verbindend, vraagt passie en nieuwsgierigheid. En zowel sport als onderwijs vragen om een Olympische instelling. De HvA deelt met Vervoorn een passie voor sport en kennisontwikkeling. Vervoorn laat zien wat de waarde is van onderzoek, praktisch en terug te koppelen naar topsport. Hij laat zien wat dat kan bijdragen aan topsport en toont zo de kracht van het hoger onderwijs."

Jeugd en sport

De voormalig topsporter is een groot voorstander van meer bewegingsonderwijs op scholen. Wie beweegt, leert beter, aldus Vervoorn. "Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sport zowel op korte als op langere termijn een positief effect heeft op de leerprestaties. Kinderen concentreren zich beter na beweegsessies en scholen die gericht beweegprogramma's hanteren, halen betere jaarcijfers. Sport kan kinderen helpen om gelukkiger te worden. Het gaat erom dat we kinderen meer durven te bieden dan er nu gebeurt."

Olympische ambitie

Voor zijn lectoraat houdt Vervoorn zich bezig met het verbinden van onderwijs, wetenschappelijke kennis en topsport. Niet alleen voor de HvA, maar ook voor de UvA, Hogeschool InHolland en de stad Amsterdam. Hij ziet de Olympische Spelen als een uitdaging voor de stad en als bindmiddel voor de samenleving. Vervoorn haalt het voorbeeld van de Britse John Herman aan, die hem in Londen vertelde over zijn ervaringen met de spelen. Herman werkt al tientallen jaren in de sportsector van een van Londens slechtste wijken, Stratford. Tot voor kort kwam er nooit iets van de grond en zag hij de wijk afzakken. Maar toen Londen werd uitgeroepen tot Olympische stad 2012 werd de wijk in razend tempo opgeknapt. ' A genuine life changing experience , ' volgens Herman.

Volgens Vervoorn is Nederland nog huiverig om een duidelijke keuze te maken, maar moet er unaniem voor de hoofdstad worden gekozen om het Olympisch plan te laten slagen. In 2016 besluit Nederland of het zich kandidaat stelt voor de spelen in 2028.

________________________________________________________________

A Life Changing Experience

De Openbare Les van Cees Vervoorn verschijnt onder de titel 'A Life Changing Experience!' bij Amsterdam University Press; ISBN/ISBN13: 9789056296933.