Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek UvA-HvA naar slimmer zoeken in bewijs

17 nov 2011 12:49 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam gaat de komende vier jaar onderzoek doen naar het slimmer zoeken in E-Discovery. In dit grootschalige onderzoeksproject werkt de HvA samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), KECIDA (NFI) en FOX-IT. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verleent dit voorstel op het gebied van forensisch onderzoek subsidie; het voorstel werd geselecteerd uit vele aanvragen die internationaal gereviewd zijn.

De werktitel van het project is Semantic search in E-Discovery . Het onderzoek is gericht op de vraag: hoe kunnen forensische onderzoekers slimmer zoeken naar bewijs in grote hoeveelheden digitale informatie, zoals e-mails en documenten? Innovatie is hard nodig, want met alleen zoeken op woorden wordt veel relevant bewijsmateriaal niet gevonden. Onderzoekers weten namelijk zelden precies op welke woorden ze moeten zoeken: er is een vermoeden van fraude, maar wie, wat en op welke manier is uiteraard de vraag. In het project worden geavanceerde technieken onderzocht om automatisch relevante facetten te ontdekken in de inhoud van e-mails en documenten. Door semantisch te zoeken wordt er rekening gehouden met de betekenis van woorden in de context waarin ze gebruikt worden. De nadruk ligt daarbij op namen van personen en bedrijven, hun onderlinge relaties, expertises en verhaallijnen. Verwacht wordt dat met dergelijke facetten onderzoekers effectiever kunnen zoeken en sneller kunnen reconstrueren wie wat wanneer wist.

Het project levert meer op dan alleen bruikbare software. Zo worden er aanstormende onderzoekers opgeleid in dit nieuwe werkveld van E-Discovery. De samenwerking met onderzoeksgroepen in het buitenland zal ook na dit project gecontinueerd worden.

Bundeling van kennis en ervaring De NWO heeft laten weten dat een belangrijke overweging om de subsidie te verlenen gelegen is in de jarenlange expertise op dit gebied van het projectteam. UvA-hoogleraar Maarten de Rijke en zijn ILPS-groep ( Information and Language Processing Systems ) doen al jarenlang onderzoek naar geavanceerde zoektechnieken en taaltechnologie. Zij vormen één van de beste onderzoeksteams in Europa op het gebied van information retrieval . De Rijke diende samen met HvA-lector Hans Henseler van het kenniscentrum CREATE-IT applied research de subsidieaanvraag bij de NWO in. Henseler heeft al jarenlang ruime ervaring met commerciële E-Discovery-software en -projecten en combineert toegepast onderzoek met E-Discovery onderwijs.

De organisaties FIOD en FOX-IT hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met E-Discovery problematiek. Zij zijn dan ook uitstekende partijen om de bruikbaarheid van prototypes in de praktijk te toetsen - de FIOD vanuit een strafrechtelijke en fiscale hoek, FOX-IT vanuit de civielrechtelijke hoek.

Het kennis- en expertisecentrum voor intelligente data-analyse (KECIDA) maakt onderdeel uit van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Onderzoekers van KECIDA zullen actief participeren in het project en samen met de FIOD de software evalueren in de daarvoor opgezette proeftuin bij het NFI. Op die manier zal in de toekomst niet alleen de FIOD maar zullen ook andere overheidsorganisaties in de openbare orde en veiligheidssector slimmer kunnen zoeken naar bewijs.