Hogeschool van Amsterdam

Jet Bussemaker over ‘Het land van verlangen’ en de positie van allochtone studenten in het hbo

3 nov 2011 14:09 | Afdeling Communicatie

Op woensdag 2 november presenteerde HvA-docent Nico Keuning zijn nieuwe boek ‘Het land van verlangen’. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Jet Bussemaker die het boek inspirerend noemde en direct linkte aan het leven van Mauro Manuel, de Agolese asielzoeker die nu in Nederland de aanvraag van zijn studievisum afwacht.

Een leven in twee culturen

Het boek vertelt het levensverhaal van 11 hbo-studenten met elk een verschillende achtergrond en herkomst. Deze studenten hebben, net als Mauro, elk op hun eigen manier een leven dat zich afspeelt in twee culturen. De moeilijkheden die hieruit voortkomen en de problemen waar zij in hun studietijd tegen aanlopen, worden in dit boek samengepakt.

De groep studenten vormt in de woorden van Keuning een collectief van talentvolle, ambitieuze, gemotiveerde en moedige studenten die aan de weg timmeren, van zich doen spreken en van zich willen laten horen.

Culturele verrijking

Zo'n 26% van de studenten van de HvA is allochtoon. Dit zorgt voor uitwisseling van culturele ervaringen en stimuleert studenten en docenten om zich te verplaatsen in elkaar. Daarnaast worden problemen vanuit diverse perspectieven geanalyseerd. Het brengt ook problemen met zich mee, zo heeft een aantal allochtone studenten taalproblemen, hetgeen zich uit in gebrekkig Nederlands. Keuning pleit voor meer aandacht voor deze problemen en vindt dat er een taak ligt bij de opleidingsmanagers om de studenten die het nodig hebben, beter te faciliteren met tijd of aandacht.

Migratiebeleid verbinden met kenniseconomie

'Allochtone studenten vervullen een onmisbare rol vervullen in de aanpak van complexe grootstedelijke problemen in een vaak cultureel diverse, kosmopolitische omgeving; als leraar, technicus, econoom of verpleegkundige. Zij maken dat de hogeschool de emancipatiemotor van Amsterdam is. We hebben ze simpelweg ontzettend hard nodig in de samenleving van morgen. Het wordt tijd dat we een humaan asiel en migratiebeleid verbinden met de noodzakelijke kenniseconomie.' Aldus Jet Bussemaker, rector van de HvA.

Jet Bussemaker schreef eerder deze week een artikel betreffende de vergelijkbaarheid van de personages uit 'Het land van verlangen' met asielzoeker Mauro Manuel en de noodzaak van een humaan asiel en migratiebeleid. Lees hier het volledige artikel .