Hogeschool van Amsterdam

HvA’ers in de prijzen bij Taaldidactiekprijs

15 nov 2011 16:04 | Afdeling Communicatie
HvA-alumnus Annelies Haijma heeft de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs gewonnen voor haar eindscriptie. Haijma studeerde vorig jaar bij HvA Onderwijs en Opvoeding af aan de bacheloropleiding Leraar Frans. Het is de tweede keer op rij dat een HvA'er de prijs in de wacht sleept: in 2010 won masterstudente Frans Annika Groeneveld de prijs.

De Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs wordt sinds 2009 uitgereikt aan de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek, en is een initiatief van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT) en het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen. Haijma kreeg de prijs onder meer vanwege de 'bijzonder helder en mooi gepresenteerde onderzoeksresultaten' uit haar scriptie. Het juryrapport vermeldt ook: 'De conclusies zijn genuanceerd en kritisch en worden gekoppeld aan eerder verricht onderzoek. Waardevol vindt de jury ook dat de onderzoeksopzet en veel instrumenten die zijn gebruikt of ontworpen ook door studenten van andere talen kunnen worden toegepast.'

Een eervolle vermelding ging naar de scriptie van HvA-studente Merlijn Gisbergen over spreekangst. De jury prees de onderzoeksopzet (effectstudie), het originele onderwerp en het feit dat Gisbergen uitgebreid gebruik heeft gemaakt van internationale literatuur.

De Taaldidactiekprijs is vernoemd naar Gerard Westhoff, internationaal erkende topwetenschapper op het terrein van de didactiek van de moderne vreemde talen. Aan de prijs is een geldbedrag van 500 euro verbonden.