Hogeschool van Amsterdam

HvA plaatst zonnepanelen op Amstelcampusgebouw

24 nov 2011 14:35 | Afdeling Communicatie
De HvA vindt het belangrijk om zoveel mogelijk van duurzaam opgewekte energie gebruik te maken. Zonne-energie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De platte daken van gebouwen van de Amstelcampus zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Daarom zijn er op 8 november, tijdens de week van de duurzaamheid, 54 zonnepanelen op het Theo Thijssenhuis geplaatst.

Deze zonnepanelen produceren en besparen op jaarbasis bijna 3 keer de energie die een Nederlands huishouden in een jaar verbruikt. Tevens is er een meet-unit geplaatst waardoor alle gegevens gemonitord kunnen worden. De gegevens en meetmethoden kunnen ook voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.

In de toekomst zullen meer HvA-gebouwen worden voorzien van zonnepanelen.