Hogeschool van Amsterdam

Conferentie ‘Doorleren werkt!’

2 nov 2011 13:14 | Afdeling Communicatie

Excelleren en differentiëren op de HvA

Op dinsdag 1 november vond de conferentie 'Doorleren werkt!' plaats in het Kohnstammhuis in Amsterdam. Deze interactieve bijeenkomst was bedoeld voor alle medewerkers die met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) samenwerken. Van alumni, tot studenten, werkenden, docenten, management, intakers, assessoren, leden van de examencommissie, staven en diensten, cursisten en werkgevers. Tijdens de conferentie werd een groot aantal workshops gegeven rondom de thema's opscholen, omscholen en bijscholen.

Project Leven Lang Leren

De conferentie is onderdeel van het project 'Excelleren en differentiëren: Leven Lang Leren in Amsterdam'. De HvA is één van de zeven hogescholen die van het ministerie subsidie krijgt om een voortrekkersrol op het gebied van levenslang leren te vervullen. 'Ieder domein werkt aan voorzieningen die passen bij de vraag in de eigen sector. Zo richt het ene domein zich meer op de digitale leerwerkomgeving en houdt het andere domein zich meer bezig met inhoudelijke vraagstukken. Hierdoor kunnen zij onderling van elkaar leren en ervaringen delen. Er is hierdoor meer uitwisseling tussen de domeinen en goed contact met het ministerie. Ook is er contact tussen verschillende hogescholen onderling. Daardoor kunnen we versneld denken', zegt Lucie te Lintelo, voorzitter werkgroep Implementatie en Borging.

De tai-chi lerares die op latere leeftijd oefentherapeut wil worden, de financieel specialist die leraar economie wil worden of de alleenstaande moeder die dolgraag nog een opleiding wil volgen. De redenen voor het volgen van een deeltijdopleiding verschillen van het willen worden van specialist binnen het eigen vakgebied tot een totaal andere richting willen inslaan. De HvA richt zich met het project 'Doorwerken werkt!' vooral op upgraders (mbo/mbo ), carrièreswitchers en ongediplomeerde professionals op hbo-niveau. De doelgroepen variëren erg in leeftijd, kennis, ervaringen en ook in leerbehoefte. Daarom ligt de focus op flexibiliteit en kwaliteit.

Lintelo: 'De aanmeldingen voor deeltijdopleidingen binnen de HvA zijn het laatste jaar stabiel gebleven. We zijn hier erg tevreden mee, aangezien er bij sommige andere hogescholen een terugloop is geweest in het aantal inschrijven.' Tijdens de conferentie konden bezoekers kennismaken met nieuwe vormen van opleiden en meepraten over de toekomst van een leven lang leren. Het project 'Leven Lang Leren' duurt nog tot en met december 2011.