Hogeschool van Amsterdam

‘Zonder selectie gaat onderwijskwaliteit nooit omhoog’

14 okt 2011 13:53 | Afdeling Communicatie
V.l.n.r. Marcel Wintels, Jet Bussemaker, Doekle Terpstra en Ron Bormans

Alleen door studenten en docenten aan de poort te selecteren kunnen hogescholen de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Dat zei Doekle Terpstra, voorzitter van hogeschool Inholland, woensdagavond tijdens het eerste Folia Debat op de Hogeschool van Amsterdam.

'Als je niet selectiever bent haal je nooit, maar dan ook nooit de kwaliteit omhoog,' aldus Terpstra. 'Dat betekent wat mij betreft dat we gaan zoeken naar de grenzen van de wet.' De voorzitter van het geplaagde Inholland waarschuwde dat de problemen niet exemplarisch zijn voor zijn hogeschool. 'Inholland ligt dichter bij alle instellingen dan ze zelf denken en veronderstellen.'

Met collegevoorzitters Jet Bussemaker (HvA) Marcel Wintels (Fontys) en Ron Bormans (Hogeschool Arnhem Nijmegen) debatteerde Terpstra woensdagavond in het Kohnstammhuis over de kwaliteit van het onderwijs in het hbo. De hogeschoolbestuurders trokken hard van leer tegen de vrijblijvendheid die er onder studenten heerst.

Strenger Studenten die in de toekomst aan de HvA willen studeren moeten wat Bussemaker betreft motiveren waarom ze dat willen. Met dergelijke maatregelen willen ook Wintels en Bormans de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan tillen. 'De vrijblijvendheid moet eruit,' aldus Wintels. Terpstra zei juist het taboe om selectie aan de poort te willen doorbreken. 'Wij moeten mbo-studenten toelaten die totaal geen verwantschap hebben met de opleiding en hebben geen mogelijkheid ze tegen te houden.'

Volgens Terpstra heeft de overheid de problemen in het hoger beroepsonderwijs over zichzelf afgeroepen door jarenlang voor grotere hogescholen te prediken. Dat vraagt om harde maatregelen. Daarbij schuwt de voorzitter het ook niet streng te kijken naar het functioneren van het docentenkorps. 'Tussen de tachtig en negentig procent van onze docenten krijgt een voldoende tot een zeer ruime voldoende voor zijn functioneren. Bestaat niet. Onmogelijk. Dus wij spreken elkaar binnen het onderwijs niet goed aan op professionaliteit.'

Grenzen In het debat werd uitgebreid stilgestaan bij de enorm omvang die sommige hogescholen hebben aangenomen. 'Een kind kan toch zien dat instellingen van tien- tot veertigduizend studenten mammoettankers zijn en dat mensen zich daar niet meer in herkennen,' zei SP-Kamerlid Jasper Van Dijk. 'Splits die handel op en maak er weer overzichtelijke, menselijke hogescholen van.'

Bussemaker erkent dat er grenzen aan de groei zijn, maar is net als haar collega-bestuurders niet voor opsplitsen. 'Ik wil een nulgroei op de HvA. Alles wat er aan studenten bij Inholland afging kwam er voor een deel weer bij ons bij. Dat levert enorme problemen op.' Maar de HvA-rector voegde eraan toe dat juist door die omvang relatief kleine opleidingen kunnen bestaan. Bovendien heeft de school daardoor minder overhead kosten. HAN-voorzitter Bormans merkte wel op aan dat sommige opleidingen te specialistisch zijn geworden en kunnen verdwijnen. 'De bezem moet door vijftien procent van de technische hbo-opleidingen,' aldus de HAN-voorzitter.

Salaris Het debat nam nog een opmerkelijke wending toen een toeschouwer in de zaal de vraag stelde wie van de bestuurders boven de Balkenendenorm van grofweg 190.000 euro verdient. Terpstra maakte bij zijn aantreden al een statement door daaronder te gaan zitten (150.000 euro). Marcel Wintels ziet jaarlijks zo'n 240.000 euro bijgeschreven worden, maar zei al te beschikken over dat salaris voordat de norm werd ingevoerd. 'Ik word beschimpt om mijn salaris, dat is schadelijk voor Fontys'. Bussemaker zei op de Balkenendenorm te zitten en Bormans noemde zijn salaris niet (199.000), maar zei wel de discussie spuugzat te zijn.

Een HvA-student aviation studies bracht de discussie tenslotte weer terug bij het thema van de avond. 'Wanneer krijgen we nou eens goed onderwijs in plaats van dit gelul over het salaris van bestuurders?' Bussemaker wil er het fijne van weten. Terpstra zei ook op zijn hogeschool te vaak de opmerking te horen dat studenten zich niet 'uitgedaagd' voelen. 'Hier hebben we niet in alle opzichten de adequate oplossingen voor,' gaf Terpstra toe.

Het eerste Folia Debat werd georganiseerd in samenwerking met het nieuwe leercentrum van de HvA, Floor. Niet geheel toevallig ook de voornaam van de Amsterdamse wethouder Wibaut, waarvan de straat waar de hogeschool is gevestigd de naam draagt.

Zie ook het videoverslag bij Folia TV. Zie ook Foliaweb