Hogeschool van Amsterdam

Echo studiereis naar Colorado

3 okt 2011 13:34 | Afdeling Communicatie

De afgelopen jaren hebben veel hogescholen en universiteiten met behulp van extra middelen van het ministerie van OCW geïnvesteerd in het verbeteren van studiesucces van niet-westerse studenten en worden programma's de komende jaren verder uitgewerkt, ingebed en verbeterd.