Hogeschool van Amsterdam

Hoger onderwijs voor de toekomst

27 sep 2011 13:42 | Afdeling Communicatie

In dit advies reageert de Onderwijsraad op de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.