Hogeschool van Amsterdam

HvA-diploma onomstreden

26 mei 2011 13:37 | Afdeling Communicatie
In de afgelopen maanden heeft de Inspectie voor het Onderwijs in het gehele land onderzoek gedaan naar alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs. Vandaag verscheen het eindrapport. Daaruit blijkt dat de Hogeschool van Amsterdam de zaken goed op orde heeft. Er zijn bij de HvA geen zaken aangetroffen die volgens de Inspectie niet in orde zijn. De diploma's van de HvA zijn dus onomstreden.