Centre for Financial Innovation

Goede begeleiding van jonge financiële professionals is cruciaal

Onderzoeksproject Young Professionals ontvangt SIA-RAAK mkb-subsidie

8 jan 2024 11:29 | Centre for Economic Transformation

Jonge financiële professionals aantrekken én behouden in een concurrerende arbeidsmarkt: het is een flinke uitdaging voor het mkb. Het onderzoeksproject Young Professionals, onder leiding van dr. Hannah Berkers, richt zich op wat jonge financiële professionals motiveert om zelfsturend te leren en draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid.

In een snel veranderende, krappe arbeidsmarkt ondervindt het mkb moeite met het aantrekken en behouden van jonge financiële professionals , die vaak denken dat er onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Het mkb biedt echter vanaf het begin een omgeving met zelfstandigheid en brede inzetbaarheid. Dit vraagt wel om zelfsturend leervermogen van de medewerker: het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van je eigen kennis- en vaardigheden. Dat zelfsturend leervermogen is uitdagend en vraagt om betere begeleiding vanuit het mkb, maar daar wringt het soms. Mkb-organisaties missen de middelen, zoals expertise en tijd, en praktische tools die passen bij de context van het mkb.

Met zelfsturend vermogen naar duurzame inzetbaarheid

Hannah Berkers: ‘Zelfsturend leren blijkt essentieel voor het toekomstige succes van jonge financiële professionals. Vooral als je kijkt naar de veranderingen op de arbeidsmarkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, duurzaamheid, en opkomende werkpatronen als thuiswerken en decentralisatie. Je kunt nooit volledig inspelen op alle komende veranderingen, het is dus belangrijker om beginnende financiële professionals ondersteuning te bieden in hoe ze proactief met deze veranderingen kunnen omgaan en een lerende houding kunnen ontwikkelen. Daar hebben ze de rest van hun carriere profijt van, en het mkb ook.’

Praktische toolkit voor het mkb

Het onderzoeksproject focust op de vraag: "Welke interventies stimuleren het zelfsturend leren van beginnende financials binnen de mkb-context zodat zij duurzaam inzetbaar zijn?”

‘We ontwikkelen een mkb-specifieke toolkit met wetenschappelijk onderzochte interventies, samen met externe partners zoals Royal Talent, i4talent groep en Hofmeier’, vertelt Berkers. Daarnaast voeren we interventies uit onder jonge financiële professionals in het mkb en evalueren deze, omdat bestaande interventies veelal alleen getest zijn buiten het mkb. En als laatste stap stellen we de geoptimaliseerde toolkit beschikbaar voor het mkb en verspreiden we de opgedane kennis via lezingen en publicaties.

Ondersteuning van jonge financiële professionals én mkb

Dit gezamenlijke onderzoeksinitiatief belooft een waardevolle bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van jonge financiële professionals en daarmee de versterking van het mkb. Het project loopt tot januari 2026.

Het onderzoek wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Meer weten? Neem contact op met Hannah Berkers