Centre for Economic Transformation | CET

Gemeente Amsterdam en HvA investeren in Campus Amsterdam

Duurzame en regionale verbinding van innovatiegebieden en campussen

17 feb 2021 10:21

De gemeente Amsterdam investeert de komende twee jaar €180.000 om samen met Campus Amsterdam te verkennen waar meer verbinding en synergie mogelijk is in de stad. In hoeverre is er ruimte voor een sterkere gezamenlijke visie, regie, acquisitie, het delen van kennis en faciliteiten en vooral missie gedreven innovatie en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke vraagstukken?

De Metropoolregio Amsterdam is rijk aan een verscheidenheid van innovatiegebieden. 37 gebieden zijn aangesloten bij Campus Amsterdam, van het Marineterrein in de binnenstad tot Innovation District Zuidas en van Prodock in de haven tot aan de Riekerpolder. Het is een netwerk, opgezet door de HvA (Centre of Expertise Urban Governance en Social Innovation), met daarin koplopers uit de diverse innovatiegebieden en campussen.

Campussen spelen een prominente rol als locaties waar nieuwe bedrijvigheid kan worden gehuisvest; ook zijn campussen de concrete plekken waar samenwerkingen in de triple helix (kennis, markt, overheid) gestalte krijgen. Door campusmanagers te verbinden wordt kennis over co-creatie gedeeld. Ook wordt de samenwerking tussen de kennisgebieden sterker en wordt de Amsterdamse kennisregio meer zichtbaar.

Campus Amsterdam gaat de komende twee jaar werken aan:

  1. een leernetwerk waarin kennis gedeeld wordt over community management, campus management en het stimuleren van co-creatie;
  2. onderlinge samenwerking tussen gebieden en het delen van faciliteiten;
  3. externe profilering van de kennisregio.

‘We willen enerzijds die diversiteit vieren en anderzijds recht doen aan de gezamenlijke doelen van de kennisregio. Samenwerken en co-creatie staan voorop.’

Voor meer informatie ga naar www.campus.amsterdam / hello@campus.amsterdam