Centre for Economic Transformation | CET

CET Call for proposals: deze projecten zijn gehonoreerd

11 apr 2024 13:09 | Centre for Economic Transformation

De eerste ronde van de CET Call for Proposals heeft een viertal projecten opgeleverd die met financiële ondersteuning van het CET uitgevoerd worden. Er zijn veel interessante, waardevolle projecten ingediend, waardoor het keuzeproces een hele kluif was. Naast de vier gekozen projecten zijn er nog enkele projecten die kans maken op financiering, nadat ze aangepast zijn.

Dit zijn de vier projecten die in deze ronde gehonoreerd zijn:

  • Lessons learned van de eerste zelfbouw-wooncoöperatie, Deborah Tappi & Toon Maassen
  • Shaping the local energy transition: a business perspective on Positive Energy Districts, Daniel van de Buuse en Willem van Winden
  • Leveraging power in multi-stakeholder partnerships for ecosystem transformation, Iteke van Hille
  • Teaching case steward ownership, Claudia Cuypers en Maarten Hoogesteijn

Wanneer de projecten zijn gestart en er meer inhoudelijke informatie te delen is, lees je het op deze site.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

In september volgt een tweede ronde van de CET Call for Proposals '24: voor pioniers in economische transformatie. De zaaigelden zijn bedoeld om kleinschalige experimenten op te zetten, subsidieaanvragen te schrijven, externe experts te betrekken, meewerktrajecten te financieren, internationale werkbezoeken te organiseren, workshops te hosten, en zelfs innovatieve ideeën voor te leggen als wildcard.

De deadline voor indiening van een voorstel voor de tweede ronde is 16 september 2024.