Centre for Economic Transformation | CET

Aanmoedigingspremie lector Renes voor onderzoek consuminderen

Bedrag van € 50.000 ter aanvulling op de Deltapremie

13 mrt 2024 16:00 | Centre for Economic Transformation

Lector Reint Jan Renes heeft een premie van 50.000 euro ontvangen van het College van Bestuur als aanvulling op de prestigieuze onderzoeksprijs de Deltapremie die hij in november 2023 van minister Dijkgraaf ontving. Renes zal deze extra premie aanwenden voor onderzoeksprojecten binnen het Centre for Economic Transformation, waar veel expertise is rondom (duurzame) consumentengedrag.

Renes gaat met het prijzengeld van de Deltapremie onderzoek doen naar consuminderen onder mensen die dat voor het geld niet hoeven te doen. Renes: “Er wordt nog te weinig onderzoek gedaan naar het consuminderen-vraagstuk. En dan met name wat de groep met een hoge Sociaal Economische Positie (SEP) motiveert. Het inkomen is de meest bepalende factor van de CO2-voetafdruk van individuen. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de voetafdruk. Hoe dat om te draaien, zoeken we graag uit.”

De aanvullende aanmoedingspremie van het CvB is bedoeld om het interdisciplinaire onderzoek rond duurzaam consumentengedrag te stimuleren en om de interdisciplinaire kennis en samenwerkingen binnen de HvA op dit onderwerp te intensiveren. Onderzoekers en lectorendie hierover mooie onderzoeksideeën hebben, kunnen dit via het Center of Expertise for Economic Transformation (CET) kenbaar maken.

Ingrid Wakkee, wetenschappelijk directeur van het CET: “De samenwerking met Reint Jan is een hele mooie aanvulling op de kernthema’s van het CET en past goed bij een aantal consumenten onderzoeken die we financieren, zoals het True Pricing Project dat momenteel loopt tot eind juni. Daarnaast past het ook bij de nadruk die wij op regeneratieve business praktijken in 2024 willen leggen. Wij zijn trots en blij met zijn keuze om de aanmoedigingspremie binnen het CET aan te wenden voor meer interdisciplinaire projecten op dit thema en zien uit naar de samenwerking.”

Zie ook het interview dat Renes gaf naar aanleiding van het ontvangen van de Delta Premie

Overhandig aanmoedigingspremieng