Centre for Economic Transformation | CET

Call for Proposals: voor Pioniers in Economische Transformatie

5 feb 2024 12:00 | Centre for Economic Transformation

Het CET nodigt HvA-medewerkers uit om voorstellen in te dienen, waarbij twee financieringsrondes beschikbaar zijn, met in totaal €100.000 per ronde. Zij kunnen gebruikmaken van deze zaaigelden om kleinschalige experimenten op te zetten, subsidieaanvragen te schrijven, externe experts te betrekken, meewerktrajecten te financieren, internationale werkbezoeken te organiseren, workshops te hosten, en zelfs innovatieve ideeën voor te leggen als wildcard.

Het CET, gericht op het versnellen van innovatie in samenwerking met bedrijven en overheden, richt zich dit jaar op pioniers: individuen, MKB-bedrijven, NGO's, publieke organisaties, platformen, of samenwerkingsverbanden die vooroplopen in het aandrijven van ingrijpende veranderingen in de economie.

Belangrijke deadlines:

  • Indiening one-pager: 12 maart 2024 en 16 september 2024 om 17.00 uur
  • Mondelinge consultatierondes (in person!): 18 maart 2024 en 23 september 2024, tussen 9.00 en 17.00 op het CTH.
  • Afronding projecten: uiterlijk 31 december 2024

Voorwaarden

Het voorstel moet zich richten op versnelling in economische transformatie, aansluiten bij de ambities van het CET, innovatief zijn, betrokkenheid tonen vanuit verschillende HvA-faculteiten, en mogelijkheden bieden voor opschaling.

Naast de financiële ondersteuning biedt het CET begeleiding en verkennende gesprekken om succesvolle initiatieven te helpen groeien. Toegekende projecten worden gepubliceerd op de CET-website en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van een eerlijke en duurzame economie.

We kijken uit naar innovatieve voorstellen en de samenwerking met gedurfde pioniers in economische transformatie.