Centre for Economic Transformation | CET

Krijgt Amsterdam de circulaire economie van de grond?

14 jun 2023 19:47 | Centre for Economic Transformation

De Nederlandse economie functioneert nog steeds voornamelijk lineair in plaats van circulair, zo blijkt uit de Voortgangsrapportage Circulaire Economie 2022 van PBL Planbureau voor de Leefomgeving. "Het probleem is dat circulaire modellen en praktijken op dit moment duurder zijn dan lineaire", aldus Willem van Winden van het CET.

Van Winden: "Tenzij de overheid strengere maatregelen neemt, ben ik bang dat het niet gaat gebeuren. Je hebt enorme investeringen nodig om circulaire economie te realiseren. Veel bedrijven zullen de overstap niet maken, tenzij wetgeving ze daartoe dwingt."

Desondanks is Amsterdam bezig met het opzetten van initiatieven om startende bedrijven aan te moedigen een grote slag te slaan richting de circulaire economie.

BBC News schreef een artikel over de circulaire ontwikkelingen in Amsterdam: