Centre for Economic Transformation | CET

RESILIO geselecteerd als Best Practice

EU Knowledge Valorisation Week 2023

13 apr 2023 14:48 | Centre for Economic Transformation

Het blauwgroene dakproject RESILIO van de Hogeschool van Amsterdam staat in de schijnwerpers tijdens de EU Knowledge Valorisation Week 2023 - een evenement van de Europese Commissie voor onderzoekers en vernieuwers. RESILIO is geselecteerd als best practice op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact.

Tijdens de EU Knowledge Valorisation Week, die online loopt van 25 tot 28 april 2023, leren de deelnemers over verschillende aspecten van kennisvalorisatie, waaronder financierings- en financieringsopties, bescherming van intellectuele eigendom, technologieoverdracht en meer.

Dit jaar richt het evenement zich specifiek op drie belangrijke thema's:

  • valorisatie voor duurzaamheid,
  • beheer van intellectuele activa,
  • samenwerking tussen de industrie en de academische wereld.

Tijdens de week worden ook de projecten die de beoordeling van de Europese Commissie als Best Practice hebben gekregen, onder de aandacht gebracht.

Daniel van den Buuse, docent en onderzoeker aan de HvA en lid van het RESILIO-onderzoeksteam, zal het project toelichten tijdens zijn presentatie over hoe samenwerking tussen meerdere belanghebbenden ingezet kan worden om duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.

Over RESILIO

RESILIO staat voor 'Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate adapative rOoftops'. Het doel van dit project was om 10.000 m2 aan blauwgroene daken in Amsterdam aan te leggen, met ecologische en sociale voordelen voor de stad als resultaat. De rol van de HvA in het RESILIO-project was het betrekken van bewoners en het onderzoeken van de effecten van de daken op buurtniveau.

Het onderzoek naar de effecten van de daken op buurtniveau loopt nog. Drie Centres of Expertise van de HvA zijn bij dit project betrokken: City Net Zero, UGSI en CET.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Impact genereren

Universities of applied sciences (UAS) zoals de HvA spelen een sleutelrol bij het genereren en overdragen van kennis aan de maatschappij. Onderzoek doen alleen is niet genoeg - het is essentieel om deze kennis om te zetten in tastbare resultaten die de maatschappij ten goede komen en impact genereren.

“RESILIO is een uitstekend voorbeeld van hoe de HvA in interdisciplinaire onderzoeksprojecten nauw samenwerkt met meerdere belanghebbenden, zoals bedrijven, overheden en burgers. Toegepast onderzoek levert op een niet-lineaire manier impact: de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zijn vaak al heel vroeg in de projecten tastbaar. Dit is kennisvalorisatie in actie", zegt Maren Pannemann, EU Liaison en Research Grant Advisor bij IXA.

De Innovation Exchange Amsterdam (IXA) staat HvA-onderzoekers bij in het valorisatieproces en helpt hen het potentieel van onderzoeksresultaten te identificeren, hun intellectuele eigendom te beschermen, partnerschappen met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden te ontwikkelen en kennis over te dragen aan de maatschappij met als doel een positieve impact te creëren.

In heel Nederland werken hogescholen samen om het bewustzijn van de positieve impact van UAS-onderzoek in het hele land en ook op Europees niveau te vergroten. Het UASNL-netwerk, waarvan de HvA en 16 andere collega's deel uitmaken, draagt bij aan beleidsontwikkelingen, bouwt Europese partnerschappen op en toont de waarde van toegepast onderzoek als antwoord op de uitdagingen waar Europa voor staat.

Aanmelden voor de RESILIO presentatie

Wil je deelnemen aan de EU Knowledge Valorisation Week en meer te weten over RESILIO? Schrijf je in voor het evenement.

RESILIO wordt gepresenteerd tijdens de volgende sessie, onder leiding van Pia Erkinheimo, directeur van het Finse Klimaatfonds:

NO PLACE LIKE HOME: COMMUNITY ENGAGEMENT FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS

25 april 2023, 10:45-11:30

Beschrijving van de sessie:
De aanpak van klimaatveranderings- en duurzaamheidsproblemen vereist breed opgezette strategieën waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn. Het is cruciaal dat op wetenschap gebaseerde oplossingen worden geïmplementeerd op een manier die ook gemeenschappen en burgers erbij betrekt, zodat kennis sneller wordt verspreid. Twee best practices, waaronder Resilio, laten zien hoe dat kan.