Centre for Economic Transformation | CET

Project 'Duurzaam duurzaam' krijgt Raak-subsidie

Onderzoeksproject om duurzame gedragingen aan te moedigen

12 apr 2023 20:20 | Centre for Economic Transformation

Het project 'Duurzaam duurzaam' heeft een RAAK-subsidie toegewezen gekregen om lokale overheden te voorzien van praktische en effectieve tools waarmee duurzame gedragingen van burgers aangemoedigd kunnen worden.

Het maken van een duurzame keuze is niet altijd gemakkelijk. Veel mensen zijn zich bewust van de noodzaak om hun gedrag te veranderen, maar hebben moeite om hun intenties om te zetten in acties. Beleidsmakers proberen burgers aan te moedigen om meer duurzame keuzes te maken, maar dit verloopt niet altijd zoals verwacht of gehoopt.

Op weg naar een echt duurzame levensstijl

Door lokale overheden praktische, op bewijs gebaseerde tools te bieden om duurzaam gedrag aan te moedigen, beoogt het project Duurzaam duurzaam de kloof te overbruggen tussen de goede bedoelingen van mensen en hun daadwerkelijke gedrag.

Het projectteam zal een gedetailleerde analyse uitvoeren van verschillende groepen burgers binnen vier deelnemende gemeenten om een diagnostisch instrument te ontwikkelen dat beleidsmakers helpt bij het kiezen van effectieve interventies om duurzaam gedrag aan te moedigen.

Het 'Duurzaam duurzaam' project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen en onderzoekers van de HvA, in samenwerking met beleidsmakers van de gemeenten Almere, Groningen, Aalten en Assen.
Penvoerder van het project is de Hanzehogeschool Groningen.

Vanuit de HvA zijn de lectoraten Psychologie voor een duurzame stad en Digital Commerce aangesloten.