Centre for Economic Transformation | CET

Nederland heeft de SDG's nog lang niet verwezenlijkt

Blijkt uit nieuw gepubliceerd onderzoek van de HvA onder Nederlandse organisaties

24 jan 2023 00:00 | Centre for Economic Transformation

In deze eerste SDG Barometer-rapportage 2022, kan Nederland belangrijke inzichten opdoen ten aanzien van de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) door Nederlandse organisaties. Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam School of International Business (AMSIB) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), door Maastricht School of Management aan de Universiteit Maastricht, en door TIAS School for Business and Society aan Tilburg University.

Met nog maar zeven jaar te gaan tot 2030, is 69% van de Nederlandse organisaties in enige mate bezig met het integreren van de SDG’s in hun organisatiestrategie.

Carolyn O’Rourke, onderzoeker en Senior Lecturer Ethics, Responsibility and Sustainability aan AMSIB:

Het onderzoek wijst uit dat organisaties bij het opnemen van de SDG’s in hun strategie vooral worden gehinderd door het feit dat ze niet goed weten hoe ze de SDG’s in hun strategie moeten integreren. Onze universiteit kan een grotere rol spelen bij het aantonen van de relevantie van de SDG’s voor bedrijven door de SDG’s beter in ons onderwijsprogramma op te nemen en door zakelijke leiders van de toekomst op te leiden.

Positieve ontwikkelingen

Nederlandse organisaties zijn goed bekend met de SDG’s. Uit de rapportage blijkt dat van de 316 organisaties en bedrijven die aan dit onderzoek meewerkten, 91% bekend is met de SDG’s.

Slechts 2% besteedt geen enkele aandacht aan duurzaamheid. Drie van de vier organisaties geven aan meer aandacht te besteden aan duurzaamheid dan 2 jaar geleden.

Nog een reden voor optimisme is dat duurzaamheid en de SDG’s kennelijk tot de verantwoordelijkheid van het hogere management zijn gaan behoren. Bijna de helft van de organisaties gaf in hun reactie aan dat SDG-gerelateerde initiatieven behoren tot de verantwoordelijkheid van hogere managers, een lid van het managementteam of een lid van de raad van bestuur. Duurzaamheid wordt dus niet meer als bijzaak beschouwd.

Uit de studie bleek echter ook dat de houding van verschillende organisaties nog altijd sterk uiteenloopt. Naast duurzame leiders zijn er ook genoeg duurzame achterlopers. Zo is 9% van de organisaties helemaal niet bekend met de SDG’s. 12% van de organisaties heeft geen duurzaamheidsstrategie en 11% heeft de SDG’s niet geïntegreerd en heeft geen plannen om dit te doen. In totaal houdt 14% van de organisaties geen rekening met de SDG’s bij het ontwikkelen van strategie en beleid. In termen van ‘sustainability maturity’ bleek dat 21% zich in de (allereerste) beginfase van ontwikkeling bevond. Bovendien wordt de impact van eigen genomen maatregelen door 76% van de organisaties niet of slechts in zeer beperkte mate gemeten.

Bij de HvA streven we ernaar input te genereren voor transformationeel business onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen waarvan de SDG’s deel uitmaken. Hiervoor zullen we ook open toegang tot onze onderzoeksdata bieden voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden,’

Aldus Vincent van den Berg, onderzoeker en Lecturer Business Research en Ethics, Responsibility and Sustainability aan AMSIB.

In de huidige onstabiele wereld wordt het er niet eenvoudiger op

De looptijd van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling zit er voor de helft op, en we zijn wereldwijd aan het herstellen van een pandemie, Europa verkeert in onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne, en we hebben wereldwijd te kampen met de toenemende economische en maatschappelijke gevolgen. De toezegging die veel organisaties hebben gedaan om duurzaam te werken, staat onder druk door inflatie en de mogelijkheid van een recessie.

Over de SDG Barometer

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015 hebben 193 landen in het kader van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) vastgesteld. Nederland is een van de 193 landen die de SDG’s hebben geratificeerd.

Halverwege de periode tussen de vaststelling in 2015 van de Agenda en de ‘deadline’ van 2030 verschijnt de Nederlandse SDG Barometer, het eerste nationale onderzoek naar de adoptie en implementatie van duurzaamheid en de SDG’s door Nederlandse organisaties. In 2022 namen in totaal 316 Nederlandse organisaties aan het online onderzoek deel. De respondenten zijn voornamelijk ondernemingen (69%), gevolgd door onderwijsinstellingen (13%), overheidsinstellingen (9%) en non-profitorganisaties (9%).

De Nederlandse SDG Barometer is in navolging van de Belgische rapportage een longitudinaal onderzoek dat is uitgevoerd door Amsterdam School of International Business aan de Hogeschool van Amsterdam, door Maastricht School of Management onderdeel van Maastricht

University School of Business and Economics en door TIAS School for Business and Society aan Tilburg University.

Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald om de voortgang, of het gebrek daaraan, te monitoren.