Centre for Economic Transformation | CET

Bouwafval hergebruiken & upcyclen

Kick off onderzoeksproject CURE+

31 jan 2023 19:32 | Centre for Economic Transformation

Eind januari is het onderzoeksproject CURE+ van start gegaan in Riga, Letland, dat gericht is op verbetering van afvalbeheer van bouwafval door circulair verwerking. Naast Riga doen nog drie steden mee: Tartu (Estland), Kavala (Griekenland) en Barcelona (Spanje). Het lectoraat Urban Economic Innovation van de HvA is partner in het project.

In de komende drie jaar werken de partners aan het verbeteren van kennis van het gemeentelijk personeel en lokale belanghebbenden en het vergroten van de mogelijkheden tot verwerking van het afval. Daarnaast is het de bedoeling dat het CURE+ project leidt tot verbeterde samenwerking tussen de deelnemende steden en uitwisseling van de beste resultaten tussen Baltische en Zuid-Europese gemeenten.

Circulaire verwerking bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is wat betreft massa de belangrijkste afvalstroom in de EU met ongeveer 340 miljoen ton tussen 2010-2018. Materiaalstromen die voortkomen uit sloop- en renovatiewerken zijn momenteel nauwelijks beschikbaar voor hergebruik of upcycling. Het CURE+-project promoot en ontwerpt stedelijke werkwijzen voor het volgen, traceren, verminderen, hergebruiken, repareren, herfabriceren en upcyclen van huishoudelijk gerelateerd bouw- en sloopafval. Daarnaast heeft het project als focus om te leren van de best practices vanuit projecten om daarmee elders lokale oplossingen te kunnen implementeren, samen met burgers als belanghebbenden. Het project loopt tot en met maart 2025.

Betrokken onderzoekers

CURE+ is een EUKI project (European Climate Initiative)