Centre for Economic Transformation | CET

Kosten-batenanalyse van slimme blauwgroene daken

Wie betaalt en wie heeft er baat bij?

12 sep 2022 09:28 | Centre for Economic Transformation

Willem van Winden, lector Urban Economic Innovation, onderzocht met studenten van de HvA het businessmodel voor blauw-groene daken: wie krijgt de baten en wie betaalt de kosten.

De afgelopen drie jaar is in Amsterdam bijna 13 duizend vierkante meter blauwgroen dak aangelegd binnen het EU project RESILIO. Op de veertien gerealiseerde daken kan meer dan 650.000 liter water worden opgevangen, waarmee risico op wateroverlast bij heftige stortregens sterk afneemt.

Interview IVVD

Kennisplatform IVVD interviewde van Winden over het onderwerp. De kosten van de aanleg en het onderhoud strijken vooral neer bij de dakeigenaar: ‘Dat gaat om grote bedragen, terwijl de baten eigenlijk voor de gemeenschap zijn: minder overstromingen, schonere lucht, koeling.’

Hoe zouden de kosten en baten meer in evenwicht kunnen worden gebracht? En hoe kun je echt impact maken op de koeling in de stad en overstromingen beperken?