Centre for Economic Transformation | CET

Collaborative Organizing for Grand Challenges

Lectorale Rede Lori Divito PhD

13 jun 2022 13:53 | Centre for Economic Transformation

Op 7 juni sprak Lori DiVito, lector Collaborative Innovation and Entrepreneurship (CIE) aan de HvA, haar Lectorale rede uit. Het lectoraat CIE kijkt vanuit een samenwerkingsgericht perspectief in plaats van vanuit een concurrerend perspectief naar ondernemers- en innovatieprocessen.

Het lectoraat Collaborative Innovation and Entrepreneurship (CIE) is verbonden aan het Centre for Economic Transformation, een platform dat focust op het nieuwe economisch denken in innovatie en ondernemerschap. Deze focus is nodig als antwoord op de grote ecologische en sociale uitdagingen waar we momenteel voor staan.

In haar rede ‘Collaborative Organizing For Grand Challenges’ gaf Lori Divito aan op welke niveaus samenwerkende organisaties kunnen innoveren en handelen. Het CIE onderscheidt het ecosysteemniveau en het partnerschapsniveau.

Lori DiVito: ‘Een ecosysteem kun je opvatten als een groep samenwerkende bedrijven die van elkaar afhankelijk zijn. Aanpassing van een ecosysteem vraagt om vele veranderingen binnen het systeem die tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom is samenwerking zo belangrijk!

Op partnerschapsniveau vormen diverse organisaties met verschillende doelstellingen en belangen coalities of partnerschappen om gedeelde doelen en ambities te verwezenlijken door krachten, middelen, risico's en verantwoordelijkheden te delen. Een voorbeeld is de Alliance for Responsible Denim, een project van 2016-2018 dat denimmerken en -leveranciers samenbracht om duurzaamheid en circulariteit in de denimproductie aan te pakken.’

CoNeSu

Momenteel doen DiVito en teamgenoten onderzoek naar samenwerkingen tussen meerdere belanghebbenden gericht op een circulaire transformatie in de textielindustrie in het project Collaborative Networks for Sustainability (CoNeSu) . Het onderzoek richt zich speciaal op de mode-industrie omdat dit een van de minst duurzame industrieën is.

Verder kijken en impact creeren met onderzoek

Divito benoemt ook de impact die het CIE wil maken, voorbijgaand aan het onderzoek op zich. Bijvoorbeeld door in dialoog te gaan met studenten en met mensen uit de praktijk, en door het academisch debat te voeren. Zo is er op 25 november aanstaande de CIE Conferentie .

Tenslotte doet DiVito een oproep aan iedereen, in navolging van inspirator en econoom Kate Raworth:

“Calling all economic rebels: humanity’s future depends on you. Yes, really. Because, unless we transform the economic and public debate, we stand very little chance indeed of thriving in this century.”

Gasten uit het werkveld

Na afloop van de rede was er ruimte voor een ronde tafel-gesprek met collega’s uit het werkveld van Lori:

  • Gwen Cunningham Textiles Lead, Circle Economy and Lead in Sustainability & Circular Economy, National College of Art & Design, Dublin, Ireland
  • Claire Teurlings Lead Circular Economy, Amsterdam Economic Board
  • Erin Leitheiser Associate Director, Europe, Middle East and Africa, BSR Business for Social Responsibility, Kopenhagen, Denemarken
Lori Divito houdt haar inaugurale rede