Centre for Economic Transformation

When Business Meets the Doughnut

Workshop-reeks van start

26 jan 2022 13:31 | Centre for Economic Transformation

Hoe kunnen bedrijven zichzelf en hun organisatiestructuur opnieuw uitvinden tot een circulaire bedrijfsvoering en zo meewerken aan de transitie naar een (economische) wereld die een eerlijker verdeling van waarde en kansen biedt dan de huidige economie? Vandaag is de eerste van een reeks van zes workshop voor bedrijven.

Het Centre for Economic Transformation organiseert in samenwerking met Donut Economic Action Lab (DEAL) een Learning Journey: een reeks workshops met een kleine groep pioniers uit het bedrijfsleven. Zij behoren tot de eersten ter wereld die onderzoeken hoe de principes van Doughnut Economics kan worden toegepast binnen de context van hun bedrijf.

Vandaag hebben we het startschot gegeven voor de allereerste workshop van deze vier maanden durende Learning Journey, samen met Kate Raworth (Auteur van De Donut Economie) en Erinch Sahan (DEAL)! Aan het einde van deze reis gaan we de belangrijkste inzichten delen. Dus houd onze website en social media-kanalen in de gaten!

Aan de slag voor onze planeet

De Donut van sociale en planetaire grenzen beoogt een wereld die voorziet in de behoeften van álle mensen, binnen de grenzen van wat onze planeet aankan. Het is een wereld die regeneratief is, in plaats van degeneratief. En die daarnaast eerlijker waarde en kansen voortbrengt dan de huidige economie.

Hoe kunnen bedrijven helpen deze wereld te realiseren? Om deze vraag te beantwoorden, zijn we de Learning Journey workshopsreeks gestart. Aan de workshop doet een klein aantal pionierende bedrijven mee die interesse hebben in een ambitieuze discussie over de toekomst van het bedrijfsleven, hun eigen bedrijf en de gevolgen die dat heeft voor hun eigen onderneming en hun toekomst.

Deze bedrijven verkennen samen de Donut Economics om hieruit ideeën voort te brengen voor transformaties in het bedrijfsleven. De focus ligt op interne bedrijfskenmerken waarmee een bedrijf op lange termijn regeneratief en distributief kan zijn. Het omvat een verkenning van de kerntaken van elk bedrijf: missie en doel, netwerken, leiding, eigenaarschap, en financiën.

Wil jij ook meer leren over wat het betekent om een regeneratief en distributief bedrijf te zijn? Neem contact op met Willem van Winden , HvA-CET, Lector Urban Economic Innovation