Centre for Economic Transformation | CET

AUAS-onderzoekers op Amsterdam International Waterweek

Presentatie onderzoeksresultaten blauw-groene daken

9 nov 2021 13:48 | Centre for Economic Transformation

Willem van Winden, Daniel van den Buuse en Marie Morel betraden het podium van de Amsterdam International Waterweek op 1 november in de RAI. Zij presenteerden de bevindingen van het door de EU gefinancierde RESILIO-project over de ontwikkeling van blauw-groene daken in Amsterdam.

Slimme manieren om water op stedelijke daken op te slaan, vast te houden en te beheren is een krachtige strategie om de gevolgen van klimaatverandering – regenwateroverlast - in Amsterdam aan te pakken. Sociale woningcorporaties sloegen de handen ineen met een breed consortium om hitte, droogte en wateroverlast te bestrijden. Samen met andere RESILIO projectpartners zullen Willem, Daniel en Marie hun onderzoeksresultaten delen over burgerparticipatie, kosten-batenanalyse en de waarde van multifunctionele daken voor de stad.

Meer informatie: