Centre for Economic Transformation | CET

Lori DiVito lector Collaborative Innovation & Entrepreneurship

26 aug 2021 13:46 | Centre for Economic Transformation

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft Lori DiVito per 1 augustus 2021 benoemd tot lector Collaborative Innovation and Entrepreneurship. Het lectoraat Collaborative Innovation and Entrepreneurship (CIE) kijkt vanuit een samenwerkingsgericht in plaats van vanuit een concurrerend perspectief naar ondernemers- en innovatieprocessen.

Samenwerking vereist dat organisaties verschillende belanghebbenden in verschillende relaties tussen organisaties beheren, die niet alleen steeds belangrijker zijn voor hun voortbestaan maar ook noodzakelijk om grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en een duurzame transformatie in sectoren te realiseren. Het belang van samenwerkingsgerichte partnerschappen is vervat in duurzame ontwikkelingsdoel (SDG) 17 van de VN. Dit SDG is gericht op de wereldwijde noodzaak om partnerschappen aan te gaan voor financiering, technologie, capaciteitsopbouw, kennis en expertise om de andere 16 SDG’s te verwezenlijken.

Bij CIE komen verschillende onderzoeksthema’s aan bod, waaronder: open innovatie, verantwoorde en inclusieve innovatie, ondernemerschap in de gemeenschap/coöperatief ondernemerschap en multilaterale of bilaterale relaties tussen organisaties zoals relaties in de toeleveringsketen. Verantwoorde, maatschappelijke of duurzame bedrijfsvoering vormt hierbij het uitgangspunt. CIE kan voortbouwen op een lange lijst van huidige en eerdere onderzoeksprojecten en -publicaties.

Lori DiVito

Momenteel doen DiVito en haar onderzoeksteam onderzoek naar collaboratieve waardecreatie en value capturing in samenwerkingen tussen meerdere belanghebbenden gericht op een circulaire transformatie in de textielindustrie in het kader van het project Collaborative Networks for Sustainability, dat wordt gefinancierd door RAAK-PRO van NWO SIA. Een centraal proces binnen collaboratieve waardecreatie en value capturing is orkestratie. Daarin staan onder meer de volgende vragen centraal: wie orkestreert samenwerkingspartners en hoe orkestreren zij de partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken? Deze orkestratierollen en -processen liggen buiten de traditionele organisatiegrenzen. We moeten ze beter begrijpen om het positieve effect en de resultaten van samenwerkingen tussen meerdere belanghebbenden te verbeteren.

Lori DiVito is sinds 2007 als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Manchester, Alliance Manchester Business School. In haar onderzoek probeert ze de dynamiek van samenwerking tussen meerdere belanghebbenden en relaties tussen organisaties te doorgronden, en hoe deze tot stand komen, worden beheerd en geïnternationaliseerd in de context van innovatie en duurzaamheid. Haar recente projecten betreffen longitudinale studies in de textiel- en mode-industrie. Het project Alliance for Responsible Denim (ARD) was erop gericht te begrijpen hoe concurrenten samenwerken om het duurzaamheidseffect te vergroten. In haar huidige project Collaborative Networks for Sustainability (CONESU) onderzoekt ze de rol van orkestratie in de waardecreatie en value capturing van initiatieven met meerdere belanghebbenden.

Haar werk is gepubliceerd in internationale gepeerreviewde tijdschriften, waaronder Business & Society, Journal of Business Venturing, Research Policy, Long Range Planning en Small Business Economics. Ze presenteert haar werk op verschillende academische conferenties in Europa en de VS. Ook heeft ze ruime werkervaring opgedaan op het gebied van strategie en marketing voor multinationals.