Centre for Economic Transformation

'Thuiswerken leidt tot meer efficiëntie en focus'

7 sep 2020 09:10 | CAREM

Medewerkers van gemeenten ervaren dat thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie. Twee derde van hen geeft aan minimaal 2 dagen per week thuis te willen blijven werken. Dit blijkt uit onderzoek van Hogeschool Amsterdam (HvA), ondersteund door A&O fonds Gemeenten, onder 672 gemeentemedewerkers van 8 gemeenten.

Onderzoekers van The Work Lab van de HvA ontwikkelden een quickscan waarmee de ervaringen van medewerkers met thuiswerken worden gemeten. Ook maakt de quickscan inzichtelijk hoe het is gesteld met het welbevinden van de thuiswerkende teamleden. Een onderzoek dat de teameffectiviteit meet gedurende een jaar loopt nog.

Aandacht voor ergonomie en mentale vitaliteit

Medewerkers voelen zich digitaal bekwaam en zijn in staat om zichzelf goed te managen. De onderzoekers concluderen wel aandachtspunten op het gebied van ergonomie en mentale vitaliteit. Zo blijkt uit de quickscan dat 38 procent van de medewerkers door het thuiswerken moeilijk werk en privé kan scheiden. 37 procent acht het moeilijker om afstand te nemen van het werk. Minder dan de helft van de medewerkers werkt thuis binnen de juiste ergonomische omstandigheden.

Tips voor organisaties

In het kader van de aandachtspunten is een aantal tips opgesteld voor organisaties met thuiswerkende teamleden:

• Faciliteer door voldoende digitale middelen en it-ondersteuning
• Verbeter ergonomie thuiswerkplek
• Geef inzicht in beschikbare werkplekken op kantoor
• Vergroot toegankelijkheid werkdocumenten, systemen en applicaties
• Verbeter effectiviteit van digitaal vergaderen
• Informeer over besluitvorming bestuur; blijf communiceren
• Stuur op vertrouwen/resultaten met aandacht voor persoon en teambinding
• Stimuleer sociale binding, feedback en onderlinge kennisuitwisseling