Centre for Economic Transformation | CET

BLOG: We Make The City – HvA-sessie Meedoen in de bijstand

Een portret van bijstandsgerechtigden op basis van het Amsterdamse Experiment met de Bijstand

2 jul 2019 12:11 | CAREM

Het centrale thema van het festival WeMakeThe.City was dit jaar de inclusieve stad: iedereen doet mee. Reden te meer om op 18 juni een speciale sessie te wijden aan het Amsterdamse Experiment met de Bijstand, dat de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de UvA in opdracht van de gemeente Amsterdam uitvoert.

Mensen in de bijstand vallen vaak buiten de huidige ‘inclusieve stad’ en voelen zich er soms ook niet bij horen. Daarom waren we verheugd dat tijdens de zeer goed bezochte sessie Meedoen in de bijstand bijstandsontvangers, klantmanagers, wetenschappers en werkgevers met elkaar in gesprek konden gaan over de beeldvorming ten aanzien van de bijstand(ontvangers) en de worstelingen om eruit te komen.

In de sessie werd aandacht geschonken aan de diversiteit van de groep bijstandsontvangers. Zoals een student die haar afstudeeronderzoek presenteerde, zei: “Het is eigenlijk niet één groep. Alle bijstandsontvangers zijn uniek.”

Eerste onderzoeksbevindingen

Dit blijkt ook uit de eerste onderzoeksbevindingen van het Amsterdamse Experiment met de Bijstand: bijstandsontvangers verrichten betaald en/of onbetaald werk, verlenen mantelzorg, zijn fysiek beperkt en kunnen daardoor nooit uit de bijstand stappen of ze zijn hard op zoek naar een baan, volgen een opleiding en zien de bijstand als een tijdelijk iets. Wat ze wel met elkaar gemeen hebben is dat hun baanvoorkeuren vaak een realistische afspiegeling zijn van hun kansen op de arbeidsmarkt; de meeste deelnemers aan het experiment geven aan ‘gewoon te willen werken’ en dromen van een baan in de zorg of horeca.

Breakoutsessie

Na een korte uiteenzetting over het onderzoeksproject, een presentatie van twee HvA-afstudeerstudenten en een vraaggesprek met drie klantmanagers, gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar over de vragen: wat betekent meedoen in de bijstand, wat is passend werk en voor wie, hoort nazorg aan uitstromers ook bij de ondersteuning door klantmanagers en welke rol speelt een wijkgebonden aanpak in het stimuleren van ‘meedoen in de bijstand’?

Aansluitend bij het plenaire ochtendgedeelte van het symposium Werk in Uitvoering, konden we tijdens deze sessie concluderen dat de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ zeker bijzondere aandacht behoeft in de huidige, spannende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zij zijn immers degenen die als goedkope, flexibele krachten worden ingevlogen als er (meer) werknemers nodig zijn, maar in slechte tijden als eerste het veld moeten ruimen. Veel bijstandsontvangers zijn de dupe van deze onzekere, flexibele arbeidsmarkt in transitie.

Vervolg onderzoek

Het Amsterdamse Experiment met de Bijstand gaat ook de komende drie jaar weer 700 bijstandsontvangers interviewen, zodat het beeld van de bijstandsontvanger diverser en kleurrijker wordt. En er meer inzicht komt in hoe ook deze groep Amsterdammers kan worden meegenomen in onze ‘inclusieve stad’.