Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Subsidie voor vierjarig onderzoek

Betere verdeling drukte en leegstand in de stad

20 jun 2017 10:29 | Urban Management

Waar delen van de binnenstad van Amsterdam last hebben van te veel bezoekers en een monocultuur van voorzieningen, hebben sommige perifere winkelgebieden juist te maken met leegstand en teruglopende bezoekersaantallen. De Hogeschool van Amsterdam gaat onderzoeken hoe deze verdeling van ‘hotspots’ en ‘coldspots’ beter in balans kan komen.

Invloed op consumptieruimten

In de ideale situatie bieden de wijken van de stad een mix van ruimten waar je kunt wonen, werken, consumeren en recreëren. Maar vooral in stedelijke consumptieruimten is het niet makkelijk om die mix te bereiken. NV Zeedijk, Geef om de Jan Eef, VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam, MKB Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben de Hogeschool van Amsterdam gevraagd het voortouw te nemen in een onderzoek naar processen van onderkoeling en oververhitting in stedelijke consumptieruimten. Centraal in het onderzoek staat het begrijpen van de dynamiek van plekken en de mogelijkheden om hier via gezamenlijke afspraken tussen stakeholders invloed op uit te oefenen.

Vierjarig onderzoek

De komende vier jaar gaan onderzoekers, docenten en studenten van bacheloropleidingen Commerciële Economie, Bestuurskunde, de master Urban Management aan de slag met dit onderzoek. Daarnaast zijn er twee promotietrajecten gekoppeld aan het onderzoek. Het project staat onder leiding van dr. Stan Majoor (lector Coördinator Grootstedelijke Vraagstukken) en dr. Jesse Weltevreden (lector Online Ondernemen). Zij werken samen met prof. dr. John Grin (professor Politieke Wetenschappen aan Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. Oedzge Atzema (professor Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht).

RAAK PRO subsidie

Het project Toekomstbestendig Evenwicht voor Stedelijke Consumptiegebieden is één van de vijf HvA projecten die deze maand een RAAK-PRO subsidie van 700.000 euro hebben ontvangen. De regeling RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Neem voor meer informatie over het project contact op met Stan Majoor, s.j.h.majoor@hva.nl of Valorisatiemanager Elke van der Heijden, e.a.van.der.heijden@hva.nl