Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Anna de Zeeuw over 'Smart Cities'

Crowd-writing boek over ‘Smart Cities. Hoe slim kan een stad zijn?'

20 jan 2016 11:04 | Urban Management

Anna de Zeeuw, Fieldlabcoördinator Nieuw-West schreef samen met 40 andere ervaringsdeskundigen de bundel ‘Smart Cities. Hoe slim kan een stad zijn?

Onlangs presenteerde de Zeeuw, samen met haar medeschrijvers de publicatie tijdens het vakevent Future Green City. Het boekje is in meerdere opzichten innovatief: Het onderwerp betreft een van de meest cruciale thema’s van de 21e eeuw, namelijk urbanisering en intelligentie: smart cities. De wijze waarop de publicatie tot stand gekomen is, is eveneens vernieuwend: crowd-writing. De bundel bevat bijdragen van meer dan 40 ervaringsdeskundigen die ieder hun visie op het thema geven – hetgeen resulteert in een verrassende caleidoscoop aan inzichten. Bijdragen zijn onder meer afkomstig van Neelie Kroes, Maarten Hajer en Boyd Cohen.

De bundel ‘Smart Cities. Hoe slim kan een stad zijn?' is hier online te bekijken

Lees hier het artikel van Anna de Zeeuw "Grote steden worden nieuwe slimme marktplaatsen voor kennis"