Centre for Applied Research on Business and Economics

Nieuw Europees WeRIn Project

Een baanbrekend EU-programma om het aandeel vrouwelijke afgestudeerde ondernemers te vergroten.

8 mrt 2021 15:00 | CAREM

Er is geen geschiktere dag om de lancering van een nieuw Europees project aan te kondigen om het aandeel vrouwelijke afgestudeerde ondernemers te vergroten. Op Internationale Vrouwendag 2021 kondigen Nederlandse partners van het WeRIn-project, dat staat voor Women Entrepreneurs in Regional Inclusive Ecosystems, de Hogeschool van Amsterdam, University Industry Innovation Network en Impact Hub Amsterdam hun ambitie aan om ondernemerschapsonderwijs en -ondersteuningsprogramma's inclusiever te maken.

Aangezien vrouwen ongeveer 60% van de afgestudeerden uit het hoger onderwijs vertegenwoordigen, is hun ondervertegenwoordiging onder start-ups een zeer duidelijke uitdaging. Ondanks een toename van de deelname van vrouwelijke studenten aan ondernemerschapsonderwijs aan instellingen voor hoger onderwijs (HEI's), blijven ze nog steeds achter in vergelijking met mannelijke studenten. Zelfs als ze hebben deelgenomen aan ondernemerschapsonderwijs, zullen ze minder snel daadwerkelijk een ondernemerscarrière najagen nadat ze zijn afgestudeerd. En als ze dat wel doen, zijn deze afgestudeerde vrouwelijke ondernemers minder goed ingebed in het regionale ondernemersecosysteem: minder van hen nemen deel aan lokale incubatie- en versnellingsprogramma's, zoeken en ontvangen financiering en zijn actief in regionale bedrijfsnetwerken.

Een baanbrekend Europees initiatief, WeRIn, onder leiding van Hogeschool Muenster in Duitsland, bestaat uit 14 partners uit 6 Europese landen. Gefinancierd door het ERASMUS+ Knowledge Alliance-programma voor een periode van drie jaar, hebben de WeRIn-partners ambitieuze plannen om de inclusiviteit van regionale ondernemersecosystemen en de inbedding van vrouwelijke ondernemers daarin te vergroten, door het ontwerpen van inclusievere onderwijs- en ondersteuningsprogramma's voor ondernemerschap.

Partijen kunnen op allerlei manieren betrokken raken en profiteren van WeRIn. Dr. Ingrid Wakkee, de HvA-brede Lector Entrepreneurship en wetenschappelijk directeur van het HvA Venture Center stelt: "Het is een spannende tijd om het aandeel vrouwelijke afgestudeerde ondernemers in de schijnwerpers te zetten. WeRIn zit boordevol mogelijkheden voor andere docenten, beleidsmakers, financieringsorganen en instanties die werken aan het vergroten van het aantal vrouwelijke (maar bijvoorbeeld ook non-binary) ondernemers. In de komende drie jaar zullen we werken aan de profilering van good practices, aan een behoefteanalyse, verschijnen regionale rapporten over de huidige staat van genderinclusiviteit en worden er diverse lokale en Europose denktanks georganiseerd”.

Tatiana Glad, medeoprichter en directeur van Impact Hub Amsterdam: "Samen met onze EU-collega's willen we impact maken. We streven ernaar om binnen drie jaar na afronding van het project de participatie van vrouwen in ondernemerschapsonderwijs met 15% te vergroten en met 20% in niet-onderwijsgedreven ondernemerschapsondersteuningsprogramma’s in de regio. Om dit te bereiken willen we samen met onze consortiumpartners in Europa onder meer WeRLearnIn Principles, een WeRIn Toolbox, en een Kennisportaal ontwikkelen maar ook International Capacity Building Sessions en Communities of Practice organiseren. Onze projecttitel kan niet passender zijn – We R In is meer dan slechts een intentieverklaring".

Arno Meerman, oprichter en directeur van UIIN, is al even gecommitteerd aan het ontsluiten van een van de grootste potentiële drijfveren van economische groei: Vrouwelijk Ondernemerschap. Hij zegt: via het WeRIn-project zullen we universiteiten ondersteunen bij het ontwikkelen van een meer inclusieve aanpak voor het opleiden en ondersteunen van studenten- en afgestudeerde ondernemers. Sue Rossano-Rivero, Junior Professor bij de Fachhochschule Münster en lead partner van het project WeRIn heeft grote ambities "Het gaat erom ervoor te zorgen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om ondernemer te zijn en dat studenten (man, vrouw, non-binary) zich bewust zijn van ondernemerschap als carrièreperspectief. Dat vraagt om inclusief (ondernemerschaps)onderwijs en om voor iedereen toegankelijke ecosystemen.

Inclusief (ondernemerschaps)onderwijs vraagt om een aanpak die kijkt naar hoe onderwijssystemen en andere leeromgevingen kunnen worden getransformeerd om in te spelen op de diversiteit van leerlingen. Ons concept van inclusie gaat niet alleen over de genderdimensie in het onderwijs, maar over een intersectioneel perspectief om structurele een inclusieve omgeving te borgen.

Meer weten of meedoen met WeRIn?

Mail dan naar Saskia Stoker (Projectleider WeRIn, HvA) s.stoker@hva.nl of check de WeRIn LinkedInpagina en twitteraccount.