Centre for Applied Research on Business and Economics

Helft vrouwen niet bewust van waarde netwerk voor carrière

11 sep 2020 10:09 | CAREM

Wanneer vrouwen beter gaan netwerken, draagt dat bij aan hun carrière en daarmee aan meer gelijkheid op de arbeidsmarkt. Beter wil zeggen bewuster van de kansen die een netwerk biedt en met minder schroom het netwerk daadwerkelijk in te zetten. In dat laatste zijn mannen minder terughoudend.

Dat blijkt uit het proefschrift 'De netwerk-kikker wakker kussen: Vrouwen en hun netwerk' van Jeanne Martens, onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zij promoveert vrijdag 11 september aan de Vrije Universiteit op de vraag hoe vrouwen gebruikmaken van hun netwerk om carrièredoelen te bereiken.

De titel van het proefschrift verwijst naar waar succesvolle inzet van een netwerk mee begint: bewust worden van het sociaal kapitaal om je heen en de waarde ervan. Het viel Martens in haar loopbaan en als voorzitter van een netwerkorganisatie voor vrouwen op dat daar regelmatig kansen blijven liggen. Uit haar promotieonderzoek blijkt dat de helft van een groep willekeurig geselecteerde vrouwen zich beperkt bewust is van het netwerk om zich heen, daartoe bijvoorbeeld alleen directe zakelijke contacten rekent, of zelfs denkt helemaal niet over een netwerk te beschikken.

Zwaktebod

Mannen blijken verder over het algemeen minder terughoudend te zijn om hun netwerk in te zetten om verder te komen op de arbeidsmarkt. Ze stellen hun vraag makkelijk en helpen elkaar. Vrouwen hebben meer schroom om ambities uit te spreken of een hulpvraag te stellen aan hun netwerk. Martens: “Een deel ziet dat als een zwaktebod. Of zoals een geïnterviewde het verwoordt: ‘De meesten weten snel hun netwerk in te schakelen als bijvoorbeeld zoon of dochter een kamer zoekt, maar voor zichzelf een vraag neerleggen, dat doen ze niet.’”

Martens onderzocht ook hoe zoals in het onderzoek aangemerkte ‘topvrouwen’, met een gevestigde carrière, gebruik hebben gemaakt van hun netwerk. Zij zijn gericht op hun carrière, hebben privé de juiste omstandigheden gecreëerd en hebben bewust hun netwerk ingezet om doelen te bereiken. Het viel deze topvrouwen overigens op dat bij de welbekende vrijdagmiddagborrel of andere bedrijfsbijeenkomsten, vrouwen de grote afwezige waren, terwijl ze zagen dat mannen dit soort gelegenheden gebruiken om elkaar en de beslissers te spreken.

Sponsor cruciaal

In veel gevallen hebben deze topvrouwen hulp gehad van een sponsor: iemand die voor hen een ambassadeur is of was. Naast kennis en ervaring delen, heeft deze ook toegang gegeven tot een relevant netwerk. Een dergelijke sponsor zoeken, is onder meer wat Martens vrouwen die ambitie hebben, aanbeveelt. “Laat daarnaast zien wat je doet, spreek je ambities uit en onthoud dat hulp vragen mag.” Werkgevers hebben volgens de HvA-onderzoeker ook een rol in het stimuleren en faciliteren van netwerken en hebben baat bij werknemers die hun ambities najagen en verwezenlijken.

Martens ziet in enkel quota om meer vrouwen aan de top te krijgen niet de oplossing voor meer gelijkheid op de arbeidsmarkt. Met daarbij de kanttekening dat niet iedereen naar de top hoeft of kan, maar dat het draait om persoonlijke ambities. “Quota liggen buiten vrouwen zelf,” volgens Martens. Daarom juist heeft ze in haar promotieonderzoek gekeken naar de eigen rol en het handelen van vrouwen. “Beter netwerken is niet het enige en niet het ei van columbus, maar als je dat aspect laat liggen, weet je in ieder geval zeker dat je carrièrekansen laat liggen.”

Onderzoek Jeanne Martens

Jeanne Martens is sinds 2017 als onderzoeker aan de HvA verbonden aan het lectoraat Entrepreneurship. Zij voert onder andere onderzoek uit naar falen en herstarten van ondernemers . Hierbij wordt ook gekeken naar netwerken en de rol van een netwerk voor een ondernemer. Daarnaast doet Martens binnen het lectoraat onderzoek naar vrouwelijk ondernemerschap. Ze was van 2014 tot 2020 landelijk voorzitter van de VVAO. Deze netwerkorganisatie behartigt de belangen van 3.300 hoogopgeleide vrouwen en bestaat ruim 100 jaar.