Centre for Applied Research on Business and Economics

HvA onderzoekt digitale pad voor accountants in woud ICT-tools

24 feb 2020 07:49 | CAREM

Met het project De Digitale Accountant gaat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoeken hoe mkb-accountantskantoren hun weg kunnen vinden in het woud van software tools, om digitalisering en data-analyse efficiënt in te kunnen zetten voor de klanten en de eigen bedrijfsvoering.

Digitalisering verandert de werkprocessen van accountantskantoren ingrijpend. Er is sprake van een explosieve groei van software-applicaties, informatiesystemen, rapportagetools, financial auditing tools, process mining tools, machine learning tools, blockchaintechnologie, online portals, fraudedetectiemethoden, datamanagement-systemen en data-analysemethoden.

Om succesvol in te kunnen spelen op klantbehoeften moeten mkb-accountantskantoren een keuze maken uit de vele ICT-mogelijkheden. Hoe kan de mkb-accountant, waar het onderzoek zich op richt, digitalisering, ICT en data-analyses inzetten in zijn beroepspraktijk, om beter aan de wensen van zijn mkb-klanten te voldoen en de eigen bedrijfsvoering en werkprocessen efficiënter te laten verlopen?

Deze vraag gaan onderzoekers van het lectoraat Corporate Governance & Leadership van de HvA, in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht, de NBA, de SRA, 25 accountantskantoren, 5 ICT-dienstverleners, en hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam, van de Vrije Universiteit Amsterdam en van de Nyenrode Business Universiteit in het onderzoek beantwoorden.

Daarnaast ontwikkelen de onderzoekers een zelfscan en een data-analyseprotocol voor accountants. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door SIA Raak MKB.