Centre for Applied Research on Business and Economics

Onderzoek naar voorwaarden succesvol skills-paspoort van start

18 jul 2019 09:45 | CAREM

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start met ondersteuning van Instituut Gak een onderzoek naar de voorwaarden waaraan een skills-paspoort moet voldoen. Met een dergelijk ‘paspoort’ met verworven vaardigheden en ambities kunnen werkenden in een periode waarin beroepen veranderen en verdwijnen als het ware vrij reizen tussen verschillende sectoren op de arbeidsmarkt.

Een skills-paspoort krijgt pas publieke waarde als werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen het daadwerkelijk erkennen en gebruiken. Het onderzoeksproject Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol skills-paspoort van de HvA-onderzoeksgroep Labour and Human Capital in Transition verricht onderzoek naar de randvoorwaarden waaraan een skills-paspoort zou moeten voldoen, zoals de financiële bijdrage die werkgevers en werknemers willen leveren en de informatie die werknemers willen delen.

Het project wordt ondersteund door Instituut Gak en wordt in samenwerking met Hogeschool van Arnhem Nijmegen, Saxion Hogeschool en TNO uitgevoerd. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen.

Tijdig en regelmatig nieuwe skills aanleren

Beroepen veranderen of verdwijnen in hoog tempo door digitalisering, automatisering en robotisering. Om op deze veranderingen in te spelen is het essentieel dat de beroepsbevolking tijdig en regelmatig nieuwe skills aanleert en bestaande verbetert.

Een helder overzicht van bestaande en nog aan te leren skills kan werkenden helpen bij hun loopbaanontwikkeling en werkgevers bij de werving en selectie en scholing van personeel. Een overzicht van skills kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van de skills-behoefte voor verschillende sectoren en regio’s. Momenteel worden verschillende producten ontwikkeld om in te spelen op deze behoefte. Een voorbeeld hiervan is het skills-paspoort.