Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2016 is beschikbaar!

24 nov 2016 15:44 | CAREM

Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2016 is hét grootste onafhankelijke onderzoek naar de motivaties van donateurs en investeerders in crowdfunding projecten en een vervolg op het succesvolle onderzoek van 2013.

Verschillen in risico inschatting door investeerders


Uit het onderzoek blijkt dat meedoen aan crowdfunding sinds de eerste editie van 2013 een stuk normaler is geworden en investeerders in veel verschillende projecten investeren. Opvallend is dat we bij investeringen grote verschillen zien in de manier waarop investeerders hun risico inschattingen van projecten maken, afhankelijk van hun relatie met het project, maar ook op basis van de vorm van investeren. Ook is er een opmerkelijke groei zichtbaar van bedrijven die investeringen ontvangen van hun eigen klanten. Dit is tussen 2013 en 2016 gegroeid van 3,5% naar 15,6%.

Trends sinds 2013


Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek wordt sinds 2013 uitgevoerd en er zijn een aantal interessante trends zichtbaar sinds die tijd. Zo blijkt dat het aantal keer dat personen bijdragen aan crowdfunding projecten explosief is gestegen. Bleek in het onderzoek van 2013 nog dat slechts 8% van de respondenten meer dan 5x hadden bijgedragen aan crowdfunding projecten, in 2016 was dit al gestegen naar 23%. In 2016 had 12% van de respondenten meer dan 10x geïnvesteerd en bijna 3% investeerde zelfs in meer dan 50 projecten. Een van de redenen hiervan is dat steeds meer investeerders een crowdfunding portefeuille opbouwen en hun investering spreiden over een groot aantal leningen om het risico te beperken.

Investeringsbeslissing wordt snel genomen


Dit jaar hebben we ingezoomd op de risicoperceptie van investeerders en de rol die de bestaande relatie tussen de ondernemer en investeerder heeft om een investeringsbeslissing te nemen. Het lijkt er op dat 43% van de investeerders zeer snel (binnen 15 minuten) een beslissing neemt om te investeren, maar bij personen met een sterke relatie ligt dit bijna op 60% en 90% beslist binnen 30 minuten. 

Investeringen niet alleen voor financieel rendement


Daarnaast blijkt ook dit jaar weer dat crowdfunders niet alleen financieel gedreven beslissingen nemen. Ook de maatschappelijke impact is belangrijk. Opvallend is dat bij investeringen in equity projecten, de maatschappelijke impact nog hoger is dan bij reward-based crowdfunding. Bij leningen komt naar voren dat personen voornamelijk vanwege een financieel rendement investeren.

Download volledige rapport


Het volledige rapport kan hier gedownload worden. Over enkele weken zullen we ook de onderzoeksdata weer beschikbaar maken voor andere onderzoekers.