Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Bijeenkomst 'Gestapeld Financieren'

Het is simpel, maar ook weer niet

19 mei 2016 09:43 | CAREM

Vrijdagmiddag 13 mei vond in een goed gevulde FLOOR-zaal in het Wibauthuis, de rondetafelbijeenkomst plaats over Gestapeld Financieren binnen het MKB. Onder de aanwezigen waren financieel adviseurs en accountants van bedrijven als Voldaan, Rabobank, SNS, De Breed & Partners, BDO en Fundwijzer.

De lector en docent-onderzoekers van het lectoraat Corporate Governance & Leadership, nodigden samen met de Hogeschool Utrecht en de Crowdfundinghub, deze ervaringsdeskundigen uit om van gedachten te wisselen over het onderzoek naar Gestapeld Financieren, wat dit najaar van start gaat.

Gestapeld financieren binnen het MKB

Gestapeld financieren is een actuele en belangrijke ontwikkeling binnen de financiële sector en het MKB. Banken zijn lang niet meer de grootste financiers voor ondernemers. Het marktaandeel van banken op de kredietmarkt daalt, terwijl het aantal nieuwe financieringsvormen groeit en deze nieuwe vormen steeds vaker worden gecombineerd, oftewel gestapeld.

Het doel van de rondetafelbijeenkomst was het aanscherpen van het onderzoeksplan, het delen van kennis, het verzamelen van best-practices en om de aanwezige bedrijven, bijvoorbeeld middels stage- en afstudeeropdrachten, bij het onderzoek te betrekken.

Met verschillende vragen en stellingen is de discussie aangegaan tijdens de bijeenkomst:

  • Wordt het stapelen van financieringsvormen niet onoverzichtelijk en duur?
  • Verschillende financieringsvormen hebben andere eisen aan aflossingscapaciteit, solvabiliteit, onderpand, track record.
  • Zijn ondernemers en hun adviseur in de staat de juiste financieringsvormen te kiezen?
  • Hoe staat het met de verdeling van het onderpand en de garanties?

Ook is gediscussieerd over de nieuwe rol van de accountant (e.g. datavalidatie, trusted advisor, regisseur, datavalidatie), transparantie aan derden, het perspectief per type financiële dienstverlener en de zorgplicht van verschillende financiers.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst, zo stelde Frank Jan de Graaf, (Lector Corporate Governance & Leadership), waar veel input is verkregen voor het onderzoeksplan en een start is gemaakt met een goede samenwerking met het bedrijfsleven.

Meer informatie of deelnemen?

Neem contact op met Kirsten Rauwerda (docent-onderzoeker HvA) voor meer informatie over het onderzoek. Mocht je als bedrijf willen meedoen aan het onderzoek of andere bedrijven kennen voor wie dit interessant is? Stuur een email naar Kirsten Rauwerda: k.rauwerda@hva.nl of bel 06 211 55 835.

Onderstaand kunt u de presentaties die tijdens de bijeenkomst werden gebruikt downloaden: