Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

NWO lerarenbeurs uitgereikt aan promovendus Michel Knoppel

6 apr 2016 12:44 | CAREM

Op 4 april ontving Michel Knoppel, docent bij de HvA en promovendus bij het lectoraat Corporate Governance & Leadership van de HvA, uit handen van minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de NWO Lerarenbeurs.

De komende jaren onderzoekt Michel Knoppel de ‘International Contagion in the Housing Market’. Toenemende internationale samenhang tussen huisprijzen suggereert dat huizenmarkten elkaar internationaal beïnvloeden. Gezien de potentiële wereldwijde crises die hieruit kunnen voortvloeien – zoals de kredietcrisis (2008/2009) – is het belangrijk internationale doorwerkingsmechanismen te doorgronden. ‘Besmetten’ huizenmarkten elkaar? Zo ja, in welke mate en langs welke onderlinge verbanden?

Al meer dan 200 leraren een Promotiebeurs hebben gekregen. Bussemaker: ‘Een promotie is een investering in je eigen ontwikkeling. Als leraar is het ontzettend belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, voor jezelf, je vak en je leerlingen. Iedereen wordt er wijzer van. Promoverende leraren nemen nieuwe kennis en ervaringen mee naar school. Het brengt meer diepgang en reflectie in het onderwijs.’

Docenten die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij NWO. De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij en mag zich richten op de alfa, bèta, gamma en levenswetenschappen. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten worden vier jaar lang maximaal twee dagen per week vrijgesteld van onderwijs om te werken aan hun promotieonderzoek, met behoud van salaris.