Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

2e editie Smart City Dialogue

Thema: het opschalen van pilotprojecten

11 feb 2016 10:21 | Ondernemerschap

Donderdag 10 maart zal lector Willem van Winden in de ondernemerschapsruimte van het Wibauthuis het dialoog openen over de uitdaging van het opschalen van pilots. Hierbij ligt de focus op stedelijke, duurzame, innovatie projecten waar meerdere partners - met verschillende doelen en agenda's - samenwerken.

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze Smart City Dialogue!  

Donderdag 10 maart 
9.00 - 10.30 uur 
Ondernemerschapsruimte Wibauthuis (begane grond, achter het MiCaffé) 
Aanmelden kan via Margot Frederiks: m.frederiks@hva.nl 
 

Smart City Dialogues

Tijdens deze terugkomende kleinschalige seminars geven we een (internationale) onderzoeker het podium over een smart city studie, waarna er ruimte is voor een dialoog. De vorige Smart City Dialogue over 'open data in steden' vond plaats afgelopen december. 

Smart City Entrepreneurial Lab

Deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit het Smart City Entrepreneurial Lab, onderdeel van het HvA Programma Ondernemerschap – verbinder van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Faculteit Business en Economie en Faculteit Techniek werken samen aan het thema smart city en leggen hierbij een verbinding tussen de speerpunten Urban Management en Urban Technology.