Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Changemakers inspireren studenten tijdens WeMakeTheCity

30 sep 2020 14:39 | HvA in de Stad

Op 10 september kwamen 120 studenten van verschillende faculteiten van de HvA online samen tijdens het Kick-off HvA x WeMakeThe.City Studentprogramma. Ieder semester worden studenten gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken uit de stad. Tijdens dit programma, dat bij de start van ieder semester wordt georganiseerd, delen changemakers en experts hun ideeën over een veerkrachtige en toekomstbestendige stad. Vorig jaar zat de zaal vol met 150 enthousiaste studenten. Dit jaar keken ze - even enthousiast – digitaal mee.

De kick-off werd live uitgezonden vanuit New Metropolis Zuidoost, de dependance van Pakhuis de Zwijger. Tijdens de Zoom-sessie deelden experts hun visie over het stadsdeel Zuidoost, op het gebied van onder andere duurzaamheid en diversiteit. Zo sprak Angelo Bromet, Expert Urban- en jongerencultuur Amsterdam Zuidoost, over de ontwikkelingen in zijn eigen stadsdeel en Anne Stijkel, initiatiefneemster Amsterdamse Donut Deals, over de ‘donut deal’.

Drie vragen stonden centraal tijdens de kick-off: ‘Waar staan we nu?’, ‘Wat moeten we nú veranderen?’ en ‘Wat kan ík daaraan bijdragen?’

Waar staan we nu?

Volgens Frank Kresin, decaan faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en voorzitter WeMakeThe.City, gaat het fout als we onze maatschappij niet nú anders gaan inrichten. Zo hebben onder andere duurzaamheid, gentrificatie en de balans tussen toeristen en bewoners onze aandacht nodig.

Wat moeten we nú veranderen?

De HvA focust zich in de aanpak op groot stedelijke vraagstukken op drie thema’s: Duurzaamheid, Diversiteit en Digitalisering. “Diversiteit is heel belangrijk voor ons, we willen bijvoorbeeld dat onze medewerkerspopulatie een afspiegeling wordt van de huidige samenleving,” vertelt Kresin. “We kunnen niet alle problemen oppakken, maar door ons te richten op deze drie thema’s, maken we al een verschil.” Gastspreker Jeroen Kluck, Lector Water in en om de stad van de HvA, doet onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering in en om Amsterdam. “Het klimaat verandert en als we niets doen, dan wordt de stad steeds heter.” Kluck legt de vinger op de zere plek. “Als het uit de hand loopt, stijgt de zeespiegel zelfs zoveel, dat we niet meer in Amsterdam kunnen wonen.”

Amsterdam Donut deals

Volgens Anne Stijkel zijn er veel mensen die bij willen dragen aan het verduurzamen van de stad. “Alleen niet iedereen heeft geld voor zonnepanelen”. Daarbij zijn ook veel mensen nog onbekend met duurzame opties en oplossingen.” Vorig jaar, tijdens het festival van WeMakeThe.City dat ieder jaar in juni plaatsvindt, riep Stijkel de ‘donut deal’ in het leven. Donut Deals zijn lokale initiatieven, opgezet door bewoners of ondernemers in de buurt, om een wijk of buurt zowel op sociaal als duurzaam vlak een boost te geven. De Hogeschool van Amsterdam is afgelopen jaar in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en Amsterdam Economic Board daarom de Amsterdam Donut Coalitie gestart met als doel een eerlijke sociale basis voor iedereen, binnen veilige ecologische grenzen.

Wat kan ík daaraan bijdragen?

Meedoen aan HvA x WeMakeThe.City Studentprogramma is nuttig voor elke student. Volgens Teun Zwemmer, student Bestuurskunde, kunnen studenten met de informatie uit het programma hun project een boost geven. Daarnaast is het voor studenten die geen maatschappelijke vraagstukken behandelen bij hun opleiding een verrijking op persoonlijk niveau. “Ik denk dat studenten meer maatschappelijk betrokken kunnen zijn. Daar hebben alle partijen baat bij. Zowel studenten zelf, als de gemeente Amsterdam.” ‘We kunnen het alleen anders doen, als we het samen doen.’ Dat was de boodschap die de gehele kick-off naar voren kwam. De HvA is namelijk niet alleen de Hogeschool ván Amsterdam, het is ook de Hogeschool vóór Amsterdam.

We moeten het samen doen

Frank Kresin sluit de kick-off af met een ABC’tje:

A = Amsterdam Zuidoost. "Hier werd gedurende kick-off het meeste over gepraat"

B = Belanghebbenden. "We moeten naar hen toe en met hen praten"

C = Cocreatie. "We kunnen het niet voor mensen doen, we moeten het samen met mensen doen"

D = Democratisering. "We moeten meer mensen toegang geven om mee te praten"

E = Emancipatie. "Mensen mee laten praten over de thema’s die hen raken"

F = Focus. "We kunnen niet alle thema’s tegelijkertijd aanpakken"

G = Gedrag. "Ons gedrag in de maatschappij"

H = Handelingsperspectief. "Hoe kunnen we mensen eigenaarschap geven over de vraagstukken en de oplossingen?"

Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Zuidoost, vraagt lachend of ze dit ABC’tje mag hebben. “Ik denk dat wij al onze beleidsplannen hier wel naast kunnen leggen.”

Nieuwe inzichten

Bij het HvA x WeMakeThe.City Studentprogramma worden urgente maatschappelijke problemen en vraagstukken voorgelegd aan de studenten. Ze gaan met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en nemen inspiratie mee in de formulering van hun onderzoeksprojecten. “Het leverde mij veel nieuwe inzichten op,” zegt Teun.

Aansluitend op de Kick-off vond op 21 september de WMTC 2020 Marathon plaats, een 12-uur durende online marathon over de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Samen maken we de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!

Doe je mee?

Wil je meer weten over dit programma en hoe je mee kan doen? Neem dan contact met Loes van der Tuuk, programma HvA in de stad.

“Als HvA Campus Creator kreeg ik de opdracht om dit nieuwsbericht te schrijven. Zelf studeer ik Media, Informatie en Communicatie en ik wist nog niet dat dit studentenprogramma bestond. Ik vind het leuk dat ik op deze manier toch bij de kick-off kon zijn. Het maakt je bewust van jouw plek in de stad en wat jij zelf kunt bijdragen aan een duurzame samenleving. Het maakt daarbij niet uit welke opleiding je doet!”

Hedwig Goudsmit, HvA Campus Creators.