Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Stadswijs met HvA x WeMakeThe.City

Studentprogramma

16 jul 2020 08:56 | BOOT

Vanaf februari hebben 150 studenten van verschillende opleidingen gewerkt aan oplossingen voor de stad. Ze deden onderzoek naar de verduurzaming van het logistieke proces van koffiedik, burgerinitiatieven over de energietransitie, netwerken rond radicalisering en gezonde en duurzame snacks en deelden hun bevindingen via de online platforms van HvA en WeMakeThe.City. Bekijk de resultaten!

Samenwerken met andere opleidingen

Voor alle studenten die met projecten aan de slag gaan in stad, meer willen weten over maatschappelijke vraagstukken en in gesprek willen gaan met studenten van andere opleidingen organiseert de HvA samen met WeMakeThe.City ieder semester een studentprogramma. Dit programma start met een gezamenlijke kick-off waarin interessante sprekers de studenten inspireren over de staat van de stad.

Inspiratie voor je onderzoeksvraag

Met het studentprogramma faciliteert de HvA docenten bij het verbinden van onderwijs aan de stad. Het programma biedt een aanvulling op het onderwijs en helpt bij het vinden van locaties, interessante opdrachten en vooral nieuwe samenwerkingen. Studenten zijn in het begin van hun module vaak nog zoekende, het programma helpt hen bij het bieden van een context bij hun opdrachten. Zo kunnen ze inspelen op actualiteit en een relevante onderzoeksvraag formuleren.

Aanpassen voor corona

De coronacrisis maakte dat docenten om moesten schakelen naar online onderwijs, wat veel aandacht vroeg. De meeste opdrachten gingen door, maar dan in een andere vorm, bijvoorbeeld met deskresearch in plaats van fieldresearch. Ook de studenten hebben het zwaar gehad. Ze werkten vanuit huis, vaak vanuit hun slaapkamer in verband met gezinsleden of huisgenoten. Toch hebben ze hun opdrachten af kunnen maken én een manier gevonden om hun bevindingen te delen via filmpjes, die ze maakten met de HvA Campus Creators.

Voorbeelden van studentenprojecten

In onderstaande filmpjes delen studenten wat ze afgelopen half jaar hebben onderzocht en hoe zij de stad over tien jaar voor zich zien.

De duurzame en rechtvaardige stad

Drie studenten Bestuurskunde vertellen over hun onderzoek. Bas van Luling heeft voor gemeente Haarlemmermeer in kaart gebracht wat verschillende lokale initiatieven in de ‘warmtetransitie’, alle woningen moeten voor 2050 van het aardgas afgesloten zijn, nodig hebben gehad van de gemeente. Ismail Abdelwajid deed onderzoek naar bruikbare netwerkinstrumenten die gemeente Amsterdam kan inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Luuk Zaal schreef een adviesrapport voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat meer betrokkenheid van burgers wil creëren via vrijwilligerswerk, maar daar nog geen ervaring mee heeft.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De duurzame en mobiele stad

Vanuit de opleiding Logistiek deed student Bram Scholte onderzoek naar de duurzame herinrichting van de logistieke keten van koffiedroes van UvA en HvA. Medestudent Younes Mansouri onderzocht het slim bestellen en beleveren van horecaondernemers in de stad. Docent-onderzoeker Kees-Willem Rademakers vertelt over de impact van corona op het onderwijs in het tweede semester en over de veranderende mindset van horecaondernemers over stadslogistiek door het contact met studenten van de HvA.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De gezonde stad

Studenten van Voeding en Diëtetiek organiseren ieder jaar het SMAAK event, een uitgebreide markt waarop innovatieve snacks worden gepresenteerd aan het publiek. Dit jaar hebben de studenten op een digitale manier laten zien wat ze voor een gezonde, duurzame, innovatieve snacks hebben ontwikkeld.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De circulaire stad

Studenten van de HvA gingen met elkaar in gesprek over de duurzame en circulaire stad van de toekomst tijdens het online festival New Economy now! op 16 juni. Op dit festival deelden experts, zoals Kate Raworth, hun ideeën over een nieuwe economie. Julia van Reyendam, derdejaarsstudent Communicatie en Multimediadesign en videomaker bij Campus Creators, sprak met twee betrokken studenten uit het studentpanel; Niek Putman, student Social Work en projectleider bij Sesi, en Fabrizio Branco, student Culturele en Maatschappelijke Vorming en ondernemer.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Kick-off tweede editie op 10 september

Ook meedoen aan het studentprogramma? Meld je aan voor de kick-off op donderdag 10 september! Neem voor meer informatie over het HvA x WeMakeThe.City studentprogramma contact op met Loes van der Tuuk, hvaindestad@hva.nl.