Hogeschool van Amsterdam

BOOT

De Bonusklas en De Keukentafel zijn weer van start gegaan!

13 nov 2019 12:27 | HvA in de Stad

Binnen deze projecten van BOOT bieden studenten van verschillende opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam ondersteuning aan kinderen en hun ouders in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Jaarlijks worden gemiddeld 300 kinderen uit groep 3 t/m 6 en hun ouders geholpen door ruim 120 eerstejaarsstudenten. Deze studenten zijn afkomstig van de volgende opleidingen: Pedagogiek, Social Work en Toegepaste Psychologie.

Studentmedewerker Moira Paula: “Ik verheug me er enorm op om de kinderen te prikkelen met creatieve en educatieve activiteiten waarmee ze hun talenten ontdekken. Het lijkt me onwijs leuk om de kinderen gedurende het jaar te zien groeien”

De Bonusklas richt zich specifiek op het vergoten van leerplezier, woordenschat, sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden en het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen Daarnaast draagt De Bonusklas ook bij aan ouderbetrokkenheid door ouders mee te laten draaien tijdens de ondersteuning. Ook worden zij uitgenodigd informatieve bijeenkomsten en terugkerende oudergesprekken.

De Keukentafel is een multidisciplinair programma waarbij studenten 15 weken lang ondersteuning bieden aan een gezin in de thuissituatie. Er wordt gefocust op het creëren van een goede thuis-leeromgeving en op het vergoten van de thuisbetrokkenheid van ouders. Dit kan gaan over het creëren van een goede plek om geconcentreerd met schoolse taken bezig te zijn (zorgen voor een leeggeruimde keukentafel en het uitzetten van de televisie) maar ook het adviseren en inspireren van ouders om spelenderwijs met hun kind aan de slag te gaan en de ouder-kind interactie te stimuleren.

Binnen de programma's wordt samengewerkt met een groot aantal basisscholen en de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse andere maatschappelijke partners in de wijk zoals de Ouder-en KindTeams, Stichting Leergeld, het Jongerencultuurfonds, taalaanbieders, Madi's, SKC, WeekendAcademie, Studiezalen, VoorUit, Swazoom, de Buurtwerkkamer, De Kandelaar, het Pluspunt, de Vu en UvA.