Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Leergemeenschap Digitale Vertalingen lanceert online omgeving

13 dec 2023 14:00 | Applied Artificial Intelligence

De Leergemeenschap Digitale Vertalingen streeft naar een duurzame samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en overheid op het gebied van de vertaling van rechtsregels naar digitale systemen. De leergemeenschap is begin 2023 gestart en heeft nu een eigen website gelanceerd.

Op www.digitalevertalingen.nl is een vrij toegankelijke introductiecursus te vinden. In 2024 zal de online omgeving worden aangevuld met verdiepend cursusmateriaal.

Toewerken naar een transparante overheid

De leergemeenschap helpt de Rijksoverheid hiermee om transparanter te worden, wat uiteindelijk leidt tot een open overheid met een betrouwbare, heldere dienstverlening. Daarvoor zijn nog vele stappen te zetten. Dat is ook de reden dat de overheid een steeds intensievere samenwerking ontwikkelt met het onderwijs. De praktijk heeft namelijk veel behoefte aan professionals die kunnen bijdragen aan het ontwerpen en beheren van digitale systemen die rechtmatig, rechtvaardig, effectief en gebruiksvriendelijk zijn.

In de leergemeenschap vindt rondom dit thema multidisciplinaire samenwerking plaats tussen de beroepspraktijk, het onderwijs en de wetenschap. Vrijelijke uitwisseling van kennis en ervaringen staat hierin centraal.

Wie doen er mee

De leergemeenschap is een samenwerking van I-Partnerschap – een rijksbreed initiatief gericht op verbinding van Rijk en onderwijs - met Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen en het ElsaLab van Hogeschool Avans & Hogeschool Fontys. Verschillende rijksorganisaties als de Belastingdienst, IND en Forum Standaardisatie dragen inhoudelijk bij. De samenwerking zal de komende tijd worden uitgebreid met andere rijksorganisaties. Het thema is ook zeer relevant voor de gemeentelijke praktijk. Onder meer de gemeenten Amsterdam en Utrecht, en de VNG zijn al verbonden aan de leergemeenschap.

De leergemeenschap is reeds onder de aandacht gebracht van demissionair minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de leergemeenschap en helpen de verbinding te leggen met andere ministeries.

Naar de introductiecursus

In de introductiecursus kan iedereen kennismaken met de thematiek van de leergemeenschap. In de cursus word je in vogelvlucht meegenomen langs thema's die bij digitale vertalingen van belang zijn. Uiterst relevant voor elke (aankomende) professional die geïnteresseerd is in een optimale overheidsdienstverlening. Neem deel via https://www.digitalevertalingen.nl/course/digitale-vertalingen

Voor meer informatie neem contact op met I Partnerschap: i-partnerschap@rijksoverheid.nl