Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Lezing Nanda Piersma bij OnderwijsInzicht 2022

Goed gebruik van AI in het onderwijs

10 okt 2022 12:00 | Applied Artificial Intelligence

De waarde van ICT en de waarden van het onderwijs. Daar draait het om tijdens het congres OnderwijsInzicht 2022. Om ervoor te zorgen dat ICT blijft werken voor het onderwijs zijn bewuste en doordachte keuzes nodig. Want toenemende digitalisering biedt het onderwijs veel kansen, maar zorgt ook voor grotere afhankelijkheid van technologie – en dat roept ethische vragen op.

In een gevarieerd programma rond onderwijs en ICT komen beide kanten van technologie aan bod. Vooraanstaande hoogleraren verzorgen colleges vanuit verschillende perspectieven. In workshops en praktijksessies komen onderwijscollega’s en andere specialisten aan het woord. Daarbij leggen we de link met actueel onderzoek. Zo hoor je wat er op dit moment allemaal gebeurt op het gebied van onderwijs en digitalisering.

Nanda Piersma - wetenschappelijk directeur van het HvA Centre of Expertise Applied AI en lector Responsible IT - verzorgt tijdens dit congres een sessie over de Programmalijn Technologische Innovatie.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

OnderwijsInzicht - Goed gebruik van AI in het onderwijs

OVER HET COLLEGE

Artificial intelligence is in onze samenleving al lang geen ‘verre toekomst’ meer. Het merendeel van onze apparaten kan inmiddels op het internet worden aangesloten – en dat levert enorme hoeveelheden data op waar veel mee gedaan kan worden. Denk aan vuilcontainers die communiceren met de vuilniswagen zodat ze geleegd worden voordat ze vol zijn. Of betere, gepersonaliseerde gezondheidszorg door een koppeling met Fitbit.

Maar hoe zorgen we ervoor dat we die data op een goede manier gebruiken? Hoe kunnen we missers voorkomen? En hoe staat het met het gebruik van data en AI in het onderwijs? Waar liggen de mogelijkheden en hoe snel gaan we daar iets van merken?

En hoe zit het met de ethische kant? Mogen en willen we alles bijhouden van onze kinderen? Gaan we ook data van leerkrachten verzamelen? En blijft de leraar wel de controle over het leerproces houden? Het zijn allemaal vragen waar nog geen definitief antwoord op te geven is.

In dit college vertelt Nanda Piersma ons welke kant het op dit moment opgaat met artificial intelligence en hoe we daar zelf invloed op uit kunnen oefenen.