Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Robots in de retail: onbekend maakt onbemind

1 okt 2020 12:00 | Applied Artificial Intelligence

Een meerderheid van de Nederlandse consumenten (62 procent) staat niet open voor bediening door robots in winkels. Dat bleek onlangs uit het GfK Consumentenonderzoek in opdracht van ShoppingTomorrow. ‘Onbekend maakt onbemind’, verklaart Tibert Verhagen, voorzitter van de expertgroep Robots in Retail 2020. ‘Maar andersom zegt dus al 38 procent van de Nederlanders er wel voor open te staan. Dat vind ik heel veel.’

Verhagen is Associate professor E-Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij deelt het voorzitterschap van de expertgroep met zijn HvA-collega’s Jesse Weltevreden en Mayke Steeman. ‘Robots in Retail is nieuw dit onderzoeksjaar, feitelijk borduren we voort op de expertgroep Innovative Retail Technology, die afgelopen twee jaar onderdeel was van het programma.’

Verhagen kan heel precies uitleggen wat zijn expertgroep onder een robot verstaat: ‘Een autonome machine die in staat is zijn omgeving waar te nemen, berekeningen te maken, beslissingen te nemen en acties uit te voeren, waarbij wij focussen op de fysieke winkel.’

Of de gemiddelde Nederlander dezelfde robotdefinitie hanteert is de vraag, erkent Verhagen: ‘Niet alle consumenten weten even goed wat daaronder te verstaan, misschien beschouwen ze een zelfscankassa ook wel als een robot, terwijl die geen autonome beslissingen neemt. Bij het publiek is veel onbekend over wat robots zijn, wat ze doen en wat ze kunnen. We staan aan het begin van een adoptiecurve, net zoals we die bijvoorbeeld bij internet, online winkelen en mobile commerce hebben gehad.’

Verhagen vervolgt: ‘GfK heeft op ons verzoek ook gekeken naar percepties. Daaruit blijkt dat 21 procent van de Nederlandse consumenten positief staat tegenover robots in winkels, dat 40 procent een negatieve grondhouding heeft, maar ook dat er dus heel veel mensen neutraal zijn. Dat zal verband houden met de onbekendheid; ze moeten het nog zien.’

Lees het hele artikel op de website van Shopping Tomorrow