Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Verslag seminar 'Benchmarking met SBR voor het MKB'

26 mei 2014 00:00 | CAREM

Het expertisecentrum Instant Reporting organiseerde samen met het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op donderdag 15 mei het seminar 'Benchmarking met SBR voor het MKB'.

Tijdens dit afsluitende seminar van het project 'SBR in Bedrijf' werden de onderzoeksresultaten uit de tweede fase van het project gepresenteerd door hoofdonderzoeker Eric Melse. Sprekers van UNETO-VNI, Novak en XBRL Nederland reageerden op de resultaten. Het doel van het seminar was om het MKB te informeren over de mogelijkheid om met SBR te kunnen benchmarken. Dagvoorzitter van het seminar was Prof. Dr. Hans Verkruijsse, voorzitter van XBRL Nederland.

De behoefte aan branchespecifieke benchmarking Het seminar werd geopend door Dr. Jesse Weltevreden met een mooi praktijkvoorbeeld van de BOVAG. waar hij voordat hij bij de HvA ging werken, werkte. In 2008 kreeg hij de opdracht om de mogelijkheden van benchmarking te verkennen, " de wens was er en de wens is er". Uit eerder onderzoek van de HvA bleek dat 80% van het MKB niet eerder hoorden van Standard Business Reporting, kortweg SBR. Wel bleek dat de leden van de BOVAG, KVGO, Koninklijke Horeca Nederland, Transport en Logistiek Nederland en LTO Nederland grote belangstelling hebben voor branchespecifieke benchmarking met SBR. In het vervolgonderzoek heeft de Hogeschool van Amsterdam dan ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het MKB te benchmarken met SBR.

Benchmarking met SBR voor het MKB is vandaag de dag werkelijkheid Tijdens het seminar 'Benchmarking met SBR voor het MKB' nam hoofdonderzoeker Dr. Eric Melse MBA de meer dan 100 deelnemers van het seminar mee in de wereld van benchmarking. In het tweede onderzoek van de HvA was het doel om de toegevoegde waarde van SBR en lastenverlichting kenbaar te maken voor het MKB en te bekijken of SBR en benchmarking te realiseren was. Het onderzoek 'Benchmarken met SBR' is uitgevoerd in samenwerking met UNETO-VNI, BOVAG, KVGO, Koninklijke Horeca Nederland, NOVAK, GBNED, Deloitte, XBRL-Nederland en Pro Management Software. De centrale onderzoeksvraag in het vervolgonderzoek : In welke mate zijn SBR-berichten te gebruiken voor branchespecifieke benchmarking?

Melse behandelde in zijn presentatie de enquêteresultaten van de onderdelen benchmarking (behoefte frequentie), SBR-berichten (met gebruik van de balance score card), informatieketen en liet een unieke proof of concept zien. Via de website van Arvum Accountants , het virtueel accountantskantoor van de HvA, leidde Eric het publiek naar een webpagina vol met benchmarks van MKB-Nederland, NOVAK, Uneto-VNI, BOVAG, KVGO en Koninklijke Metaalunie. Melse liet zien hoe gemakkelijk benchmarkgegevens bekeken kunnen worden via boxplotten en dat bovendien benchmarking en mobile devices via een benchmarkapp prima samen gaan. "Brancheorganisaties en accountants kunnen nu aan de slag met branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten", aldus Melse. Brancheorganisaties over benchmarking Uneto-VNI heeft haar gegevens voor het onderzoek beschikbaar gesteld. Drs. Laurens de Vrijer van Uneto-VNI was de eerste spreker die de gelegenheid kreeg om te reageren op het onderzoek. Uneto-VNI voert al sinds de jaren '80 een salarisconjunctuur-, bedrijfsvergelijkende en sinds een aantal jaar conjunctuuronderzoeken uit. "We moeten nu wel die stap nemen naar de toekomst. En SBR zou daar zeker een grote rol in kunnen spelen. Wij onderschrijven zeker de kansen voor brancheorganisaties wat betreft SBR. Anonimiteit moet wel gewaarborgd worden." De NOVAK heeft in het kader van het onderzoek een enquête uitgegeven onder hun accountantskantoren. Dhr. Guus Ham van NOVAK sprak tijdens het seminar over de enquêteresultaten en vertelde meer over het veldocnderzoek dat hij heeft verricht samen met Michael van Peperstraten, afstudeerstagiair van de HvA. In dit onderzoek kwamen de onderwerpen SBR, XBRL en benchmarking terug. "Over het algemeen vinden accountantskantoren benchmarkgegevens enorm interessant. In heel veel gevallen wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van benchmarkgegevens. Kantoren weten niet goed hoe ze dit moeten inzetten in hun adviespraktijk. De accountant kan goed in de rol als benchmarkleverancier" . In het najaar zal de NOVAK gaan beginnen met een benchmark klanttevredenheid. Prijzencircus Ook werden er tijdens het seminar een aantal prijzen uitgereikt. Zo won Xian Cheng Leow de XBRL scriptieprijs die werd uitgereikt door de dagvoorzitter Prof. Dr. Hans Verkruijsse. Xian heeft onderzoek gedaan naar de impact van XBRL op 'earningsmanagement'. Naast een award kreeg de afgestudeerde student een geldbedrag mee, die hij gaat besteden aan een welverdiende vakantie. Erik Buul van Triple-A-Accountants won ook een prijs voor het invullen van de enquête benchmarking met SBR voor het MKB. Hij werd door Guus Ham van NOVAK in het zonnetje gezet.

Benchmarking met SBR en nu? "Het buitenland is absoluut niet zo ver als dat wij zijn. Wij zetten deze stap nu en ik ben hem in de wereld nog niet tegengekomen. Waar dan ook ter de wereld zie ik niet dat men met zo'n benchmarkrapport naar buiten komt". De dagvoorzitter riep de accountantskantoren en brancheorganisaties op om de handen ineen te slaan. In de paneldiscussie werd deze oproep versterkt en werd er verder op in gegaan met de panelleden Arnold Esser van het Financiële Rapportage Coöperatief, Lambert Zegers van Bedrijfschap Horeca en Catering en Guus Ham van NOVAK. Belangrijk bij de realisatie hiervan werd bevonden: nieuwe opleidingen, functies en rollen, universele taxonomiën, investeringen, gecontroleerde en betrouwbare data, advies en ondersteuning. De HvA zal in de toekomst verder onderzoek doen naar de ontwikkelingen op gebied van SBR.

Sfeerimpressie seminar Heeft u het seminar gemist? Kijk het dan in zijn geheel terug via het webinar . Het volledig onderzoeksrapport is staat online. Met deze publicatie is het project 'SBR in Bedrijf' afgerond.

Op woensdag 18 juni 2014 zijn we weer bij u terug met de halfjaarlijkse conferentie SBR en nieuwe actualiteiten op het gebied van SBR, zoals de auditfile, eID en daarnaast laten we de ontwikkeling van Arvum Accountants zien. Meld u via deze link gratis aan voor de conferentie.

Bron verslag: www.instantreporting.nl

Fotograaf: Petra Spiljard