Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Financial Industry meets Creative Industry

22 jan 2014 00:00 | CAREM

Het lectoraat Corporate Governance & Leadership werkt samen met de stichting Cultuur-Ondernemen aan een uitgebreid projectvoorstel genaamd 'Financial Industry meets Creative Industry'. De Amsterdam Economic Board ondersteunt hen hierbij. Het belang van het projectvoorstel ligt in het versterken van de verbindende kracht tussen de financiële sector en de culturele en creatieve sector.

Beiden sectoren zijn zeer belangrijk voor de economie van de Metropoolregio Amsterdam. Gezamenlijk moet gestreefd worden naar een nauwere samenwerking, dat resulteert in een goede financieringsmix voor de groei van de culturele en creatieve sector. Uit onderzoek van de European Commission blijkt namelijk dat het voor deze sector een grote uitdaging is om toegang te krijgen tot externe financiering.

Vrijdag 10 januari jl. hebben de trekkers van het project een workshop georganiseerd waar interessante en grote partijen uit zowel de financiële sector als uit de culturele en creatieve sector aan hebben deelgenomen. Onder leiding van Edo Roos Lindgreen, hoofd innovatie van KPMG, hebben alle aanwezigen hun kennis en inzichten gedeeld met betrekking tot het onderwerp Access to Finance.

Naar aanleiding van de workshop heeft Carlien Roodink, Manager Financial & Business Services van de Amsterdam Economic Board, een blog geschreven.