Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Dit was de talkshow 'De Stad als Professie'

Het online event over de professional als stadsmaker en stedeling

28 mrt 2022 15:00 | Urban Governance

De stad professionaliseert. Typisch stedelijke vraagstukken worden complexer en vragen om veelzijdige en snel-schakelende professionals die over hun expertise heen succesvol kunnen samenwerken. Bestaat er een gedeelde identiteit in stedelijk werken? Wat maakt (toekomstig) professionals stadsbekwaam? En – net zo belangrijk – welke (woon)ruimte en waardering biedt de stad eigenlijk aan haar professionals? Op 10 maart gingen we met experts op zoek naar de antwoorden in de talkshow: De Stad als Professie.

De Professional friendly city

Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werk, leidde de talkshow in met essentiele vragen en een inkijk in de literatuur. Wat houdt het in dat de stad professionaliseert? Ondersteunen we als hogescholen onze studenten voldoende wanneer ze in hun werkveld aan de slag gaan?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lex Velboer in de talkshow De Stad als Professie

Dit is de stedelijk professional

Wie zijn de urban professionals? Hebben zij een gedeelde identiteit? En hoe werken zij samen? Hierover gingen Machiel Keestra, assistent-professor bij het UvA Instituut voor Interdisciplinaire Studies en Els Beukers, opleidingsmanager van de master Urban Management aan de HvA, met elkaar in gesprek.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Machiel Keestra en Els Beukers in de talkshow De Stad als Professie

Oekraine en corona - stad en professional

Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht bij Vrije Universiteit Amsterdam sprak in zijn key-note over de identitaire verhoudingen in de 21e eeuw en polarisatie als oorzaak van onrust in de stad. En hoe professionele intermediairs een belangrijke rol kunnen vervullen in het bemiddelen tussen instituties en inwoners.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hans Boutellier in talkshow De Stad als Professie

De drijvende kracht achter de stad

Wat zijn de kenmerken van het huidige stedelijk werkklimaat? Hoe behandelt de stad haar professionals? Is er nog wel ruimte voor afgestudeerden om te werken en wonen? Met aan tafel: Hans Boutellier, Fatima Elatik, consultant en oud-politica en Jaap Draaisma, gast-onderzoeker bij de HvA.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hans Boutellier, Fatima Elatik en Jaap Draaisma in talkshow De Stad als Professie.

De rol van ankerinstituten

Welke rol kunnen ankerinstituten, zoals hogescholen en musea, spelen bij het leren over en vormgeven van een dynamische stad? En hoe kunnen ze helpen om professionals aan de stad te binden? Een tafelgesprek met introductie van HvA bestuursvoorzitter Jopie Nooren en aan tafel: Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum, Hamit Karakus, Eerste kamerlid en ondenemer, Rob Andeweg, docent Social Work en programmamanager HvA in de Stad.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jopie Nooren, Judikje Kiers, Hamit Karakus en Rob Andeweg in talkshow De Stad als Professie.