Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ontwerpsessie: Make Our Move

27 nov 2019 00:00 | Urban Governance

In november is er in opdracht van Metropool Regio Amsterdam (MRA) en House of Skills een ontwerpsessie gehouden aan de hand van het spel Make our Move. Samen met Alliander, Bouwbedrijf Van Wijnen, ROC Nova, Werkbedrijf Flevoland, OTIB, Techniek Nederland en FNV is er gewerkt aan de ontwikkeling van een klein businessmodel rond het klimaatneutraal maken van een bestaande (semi-) fictieve wijk in Noord-Holland.

House of Skills heeft samen met het MRA – bureau het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Human Capital Agenda Klimaatopgave. In het voorjaar van 2019 is er een profiel van de regio opgesteld waarin alle bestaande initiatieven op dit terrein zijn opgenomen, waaruit bleek dat deze initiatieven onderling nauwelijks verbonden zijn. Vanuit deze kennis werd de ontwerpsessie georganiseerd.

Tijdens de ontwerpsessie werd er gekeken naar het bezit van de woningbouwcorporaties in de wijk en werd er aan de hand van een aantal vragen gekeken hoe de samenwerking met diverse partners kan worden verbeterd. Enkele uitkomsten van de sessie wezen op het belang van een lokaal samenwerkingsverband en dat een woningbouwvereniging als initiërend partner moet worden ondersteund. Daarnaast moet er meer worden ingezet op woningisolatie en gedragsbeïnvloeding en dit kan worden gerealiseerd door professionals te trainen die dit kunnen begeleiden.

De uitkomsten van de bijeenkomst zijn verwerkt in een presentatie waarin HvA-lector Alex Straathof, samen met professor Henri de Groot (VU) en dr. Bert Tieben ( Stichting Economisch Onderzoek) met bestuurders en beleidsmakers de contouren schetsen voor een regionale aanpak van de klimaatopgave en de Human Capital Agenda.