Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Plekken van hoop en verandering

Boekpresentatie en congres

30 aug 2019 13:08 | Urban Governance

Steeds vaker pakken bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheden maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk aan. Niet van bovenaf gestuurd, maar van onderop worden krachten gebundeld om problemen op lokaal niveau aan te pakken. Vanuit verschillende hogescholen, steden en vakgebieden is onderzocht hoe deze nieuwe samenwerkingsverbanden bestaande regels, organisaties en systemen proberen te transformeren om beter te kunnen aansluiten bij urgente uitdagingen. De resultaten zijn gebundeld in het boek ‘Plekken van hoop en verandering’ dat op 19 september wordt gepresenteerd op het gelijknamige congres in Den Haag. Platform Stad en Wijk, Platform 31, Platform Stad en VNG tekenen voor de organisatie.

Vanuit de HvA heeft de onderzoeksgroep Urban Management waaronder de lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Culturele en Sociale Dynamiek maar liefst vier hoofdstukken in dit boek geschreven.

De wijk als plek van verandering en als stadslaboratorium 

Zo schreef Stan Majoor (Hogeschool van Amsterdam) samen met Vincent Smit (Haagse Hogeschool) een hoofdstuk over de wijk als plek van hoop en verandering én schreef hij samen met Phillip Marcel Karré (Erasmus University Rotterdam) een hoofdstuk over stadslaboratoria.

Huis van de Wijk 

Mike de Kreek (Hogeschool van Amsterdam) en Aafke Brinkhuijsen (Hogeschool van Amsterdam) schreven een hoofdstuk over samensturing in De Evenaar een Huis van de Wijk in Amsterdam Noord. Het huis verbindt mensen en organisaties met elkaar om zo de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Dit hoofdstuk schreven zij samen met professionals van het Huis van de Wijk: Helen Bolderman (coördinator) en Maria Dienaar (participatiemedewerker).

Ik Geef om de Jan Eef 

Tot slot schreven Joachim Meerkerk (Hogeschool van Amsterdam) en Stan Majoor (Hogeschool van Amsterdam) een hoofdstuk over de opkomst en ondergang van bewonersinitiatief ‘Ik Geef om de Jan Eef’. Geef om de Jan Eef is één van de onderzoekscases van het Interreg Europe onderzoek ABCitiEs, een meerjarig internationaal onderzoek naar ondernemerscollectieven waar beide auteurs bij betrokken zijn.